Main content

Inhoud

TIJDLIJN - GANZENVERGASSINGEN

In Nederland worden jaarlijks vele tienduizenden ganzen vergast, de toestemmingen worden gegeven door de provinciebesturen. De dieren sterven een bijzonder stressvolle, pijnlijke, maar vooral zinloze dood. Bekijk hier het overzicht van onze acties tegen de ganzenvergassingen.

2021: weer naar de rechter

Uit cijfers blijkt dat de ganzenvergassingen in 2020 enorm zijn toegenomen. Er zijn maar liefst 66% meer ganzen vergast dan in 2019. Halverwege dit jaar besloot Het College van Beroep voor het bedrijfsleven na een jarenlange procedure tot verdriet van Animal Rights dat de vergassingen door mogen gaan.

2020: ganzenvergassingen gaan door

Dit jaar lieten we een wetenschappelijk rapport opstellen en diende het hoger beroep in de procedure die in 2018 was gestart. De Raad van State verklaarde het beroep ongegrond en na de jarenlange juridische procedures gaan de vergassingen gewoon door.

2019: VERGASSINGEN GAAN DOOR

Animal Rights stelt zich op het standpunt dat Duke een levensmiddelenbedrijf is, om precies te zijn een mobiel slachthuis, en daarom niet voldoet aan de juiste wetgeving. Duke zou per direct moeten stoppen met zijn vergassingsactiviteiten.

2017: WE VERSTOREN EEN GANZENVERGASSING

In 2017 was het vergassen van ganzen na aanpassingen in de wetgeving weer toegestaan: wij verstoorden een ganzenvergassing.

2016: ANIMAL RIGHTS BOEKT GROOT SUCCES

De rechtbank in Haarlem vernietigde de ontheffing om ganzen rondom Schiphol te vangen en te vergassen.

Robert Molenaar was te gast bij RTL Late Night om zich uit te spreken tegen de ganzenvergassingen.

2015: LAAT DE GANZEN NIET STIKKEN

We organiseerden op twee locaties demonstraties tegen de vergassingen.