Main content

Inhoud

Wasberen

In Limburg en Gelderland worden wasberen gevangen. In Limburg wordt geprobeerd om de wasberen te herplaatsen, maar in Gelderland worden ze meteen doodgeschoten. In de media wordt de wasbeer veelal weggezet als een pest, een dier dat een groot gevaar vormt voor de biodiversiteit en volledig uitgeroeid moet worden. Er is echter geen énkel bewijs dat de dieren een bedreiging vormen voor biodiversiteit. Animal Rights hekelt het demoniseren van de wasbeer op basis van misinformatie en paniekzaaierij. Wasberen in moeten worden geaccepteerd als ingeburgerde soort en hebben recht op hun eigen plek in ons landschap. Animal Rights heeft ook een petitie: accepteer de wasbeer.

Achtergrond wasberen

Zodra wasberen zich in meer delen van Nederland gaan vestigen, zijn alle regelmatig opgeworpen gevaren met betrekking tot biodiversiteit, economische schade en volksgezondheid minimaal of niet aan de orde.

Belangrijke artikelen