Main content

Inhoud

Raad van State: ganzenvergassingen gaan door

Nieuws: 8 september 2020
Jacht

Afgelopen maart was Animal Rights bij de Raad van State, de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Jaarlijks worden tienduizenden ganzen en hun jongen met toestemming van de provinciebesturen vergast. Voornamelijk om de vliegveiligheid rondom Schiphol te waarborgen. Het hoger beroep, ingesteld door stichting Animal Rights, werd vorige week ongegrond verklaard en de ganzenvergassingen gaan door. Campagneleider Jessica Smit: “Wij zijn diepbedroefd dat de ganzenvergassingen doorgaan. Jaar in jaar uit worden ruiende ganzen samen met hun jongen de vergassingscontainers in gejaagd en op een gruwelijke manier gedood. Ganzen horen thuis in de lucht, mensen niet.”

Bekijk onze tijdlijn over de ganzenvergassingen.

Ganzen horen thuis in de lucht, mensen niet.

Jessica Smit, Animal Rights

WETENSCHAPPELIJK RAPPORT

Eerder dit jaar heeft Animal Rights de wetenschappelijke waarde van het Ganzenbeheerplan door een onafhankelijke expert laten beoordelen. Deze expert trekt de onderbouwing van de noodzaak tot vergassing van duizenden ruiende ganzen in twijfel.

Aan Prof. dr. Casper Albers, hoogleraar statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, is de vraag voorgelegd of het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het Ganzenbeheerplan van voldoende wetenschappelijke kwaliteit is. Eén van de conclusies luidt: “Het Ganzenbeheerplan levert geen wetenschappelijke basis om te stellen dat het grootschalig doden van ganzen rond Schiphol een positieve invloed heeft op de vliegveiligheid.” Lees ons artikel of download het rapport.

We gaan alle perken te buiten door eerst duizenden ganzen naar onze akkers te lokken om ze vervolgens te vergassen als ze in de weg zitten.

Jessica Smit, Animal Rights

RAAD VAN STATE

In het hoger beroep voerde Animal Rights verschillende gronden aan. Zo stellen de dierenbeschermers dat het onderliggende plan niet aan wetenschappelijke vereisten voldoet en onzorgvuldig tot stand is gekomen. Daarnaast is het vangen en doden van ganzen geen oplossing op de lange termijn en niet noodzakelijk in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.

De Raad van State kon zich achter geen van de aangedragen argumenten scharen en verklaarde het hoger beroep ongegrond. Smit: “Het is onbegrijpelijk dat wij tienduizenden dieren zonder pardon vergassen en geen mens hier wakker van ligt. We gaan alle perken te buiten door eerst duizenden ganzen naar onze akkers te lokken om ze vervolgens te vergassen als ze in de weg zitten. Dit kán niet alleen, maar móét ook anders. Zo gaan we niet met levende wezens om.”