Main content

Inhoud

Wat kan jij doen tegen de jacht?

We krijgen regelmatig de vraag wat mensen zelf kunnen doen tegen de jacht, daarom hebben we een aantal tips op een rijtje gezet.

1) JACHTPARTIJ IN HET VELD

Kom je een jachtpartij tegen, leg deze dan vast met bijvoorbeeld je mobiele telefoon. Filmen vanaf de openbare weg is toegestaan. Betreed niet zomaar privéterrein, dit kan gevaarlijk zijn en is vaak niet toegestaan. Soms lukt het om dieren vanaf de openbare weg te waarschuwen voor de kogels van de jagers, dit kan bijvoorbeeld met toeters.

Als er sprake is van (geluids)overlast, of als je denkt dat een jager illegaal bezig is, dan kan je de politie bellen. Het komt regelmatig voor dat jagers illegaal jagen met bijvoorbeeld niet vergunde jachtgeweren of lokmiddelen. Ook kan je klachten van geluidsoverlast melden bij de gemeente, provincie en omgevingsdienst.

Heb je bruikbare beelden van de jacht: mail deze naar info@animalrights.nl of info@animalrights.be.

2) GEEF LOCATIES AAN ONS DOOR

Ben je op de hoogte van locaties waar regelmatig wordt gejaagd in jouw omgeving, jachthutten of verzamelpunten van jagers: laat het ons weten. Vermeld de locatie, hoe vaak hier wordt gejaagd, de diersoort en andere informatie die nuttig kan zijn.

In België worden provinciale domeinen soms afgesloten als er een jachtactiviteit gepland staat, dit gebeurde recent nog bij stille drukjachten op everzwijnen in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei. Ben jij op de hoogte van een provinciaal domein dat wordt afgesloten, geef dit aan ons door!

Mail relevante informatie voor Nederland naar info@animalrights.nl en voor België naar info@animalrights.be.

3) LAAT VAN JE HOREN

Regelmatig staan er pro-jacht artikelen in de media. Deze zijn afkomstig van de communicatieafdeling van de jagersvereniging. Stuur ingezonden brieven zodat ook een tegengeluid te horen is.

De provinciebesturen in Nederland geven ontheffingen voor het doden van dieren. Tegen een besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Ben je op de hoogte van een verleende ontheffing? Laat dit aan ons weten en kijk ook of je zelf bezwaar kan maken.

4) LAAT JE GROND UITKLEUREN ALS JACHTGEBIED

In Vlaanderen zijn heel wat percelen automatisch ingekleurd als jachtgebied, zelfs al heb je hiervoor nooit expliciet toestemming verleend. Via deze website kun je nakijken of jouw grond staat ingekleurd: Geopunt. Geef je adres in en klik rechts op Natuur > Jacht > Jachtterreinen.

Meer info vind je hier.

5) KOOP GEEN WILD - EET GEEN VLEES

Wild in de supermarkt wordt vaak aangeprezen als diervriendelijk en biologisch vlees. Onze beelden laten zien dat het er vaak anders aan toe gaat dan jagers je willen doen geloven. Doe hier niet aan mee en koop geen wild, beter nog: eet helemaal geen vlees. Veel ‘wild’ in winkels en restaurants is overigens afkomstig van binnen- en buitenlandse boerderijen, waar de dieren net als in de veeteelt gewoon gefokt worden.

6) GEEF JE OP ALS VRIJWILLIGER

Onze hunt saboteurs trekken er met regelmaat op uit om jachtpartijen te verstoren, wilde dieren te verdedigen en jachtmisstanden vast te leggen. Daarnaast geven we voorlichting en voeren we juridische procedures. Wil je ook meehelpen? Kijk hier hoe je dat kan doen.