Main content

Inhoud

Dierenorganisatie eist stopzetting vergassing wilde ganzen

Nieuws: 12 juni 2017
Jacht

De stichting Flora- en Fauna Bescherming staat aanstaande donderdagochtend 15 juni om 10:30 uur voor de voorzieningenrechter in Haarlem. Inzet is het verzoek aan de rechter om de door de provincie Noord-Holland verleende ontheffing voor het vergassen van vele duizenden wilde ganzen te schorsen. Animal Rights directeur Robert Molenaar: “We hopen dat de rechter luistert naar de argumenten van onze collega’s zodat duizenden wilde ganzen niet hoeven te vrezen voor een akelige vergassingsdood.”

Ganzen in de rui

Tijdens de ruiperiode kunnen ganzen niet vliegen en zijn zij een makkelijke prooi voor de massale vangst en vergassingsacties van het bedrijf Duke Faunabeheer. Met bootjes drijven zij de ganzen, vaak hele families, op om ze via een fuik en vangkraal de vergassingswagen in te jagen. Daar sterven de dieren de vergassingsdood. Omdat ganzen een beschermde diersoort zijn, mogen deze dieren enkel bejaagd worden met een ontheffing.

Met bootjes drijven zij de ganzen, vaak hele families, op om ze via een fuik en vangkraal de vergassingswagen in te jagen.

Robert Molenaar, Animal Rights

Schiphol

De provincie wil met de jaarlijkse vergassingsactie de populatie ganzen reduceren om mogelijke aanvaringen met vliegtuigen te beperken. Uit de praktijk blijkt dat dit geen effectief middel is. Animal Rights pleit voor een diervriendelijke aanpak, die wel effectief is. Zo moet de omgeving van Schiphol zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt worden voor ganzen. Nu worden er nog steeds aantrekkelijke gewassen verbouwd, zoals granen, bieten en aardappelen, waardoor ganzen richting Schiphol vliegen om te foerageren. Bovendien wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen zoals diervriendelijke lasers.

Gras

De ganzen veroorzaken op een aantal locaties schade aan weilanden: gras dat bestemd is voor de koeien wordt ook gegeten door ganzen. Voor de provincie Noord-Holland is dit voldoende om het vergassen van deze dieren te verantwoorden.

Draagkracht

Molenaar: 'Het voedselaanbod en de aanwezigheid van geschikte broedlocaties bepalen de draagkracht van de omgeving voor ganzen. Het vergassen en afschieten van ganzen heeft tot op heden niet geleid tot het daadwerkelijk terugdringen van de ganzenpopulatie, laat staan dat het heeft bijgedragen tot een beperking van het risico op aanvaringen. De jacht heeft wel gezorgd voor stress, angst en pijn bij vele ganzenfamilies.”