Main content

Inhoud

Juridische activiteiten

Strijd mee voor de rechten en bescherming van dieren. Eén van de manieren waarop we dit kunnen doen is via het juridische systeem: onder andere door rechtszaken aan te spannen en gebruik te maken van de ruimte die de wet biedt, komen we op voor de belangen van dieren. Zo doen we informatieverzoeken, handhavingsverzoeken, stellen we bezwaarschriften op, dienen we klachten in en starten we beroepsprocedures. Dit alles om de rechtspositie van dieren te verbeteren.

Bescherm dieren!

Animal Rights en Wet & Recht

De meeste mensen kennen Animal Rights via undercoverbeelden, onderzoek, sterke artikelen, jachtsabotage, rapporten, petities en demonstraties. Daarnaast is een van onze krachtigste wapens het gerechtelijke systeem. Zo kunnen we dieren beschermen, dierenmisbruikers ter verantwoording roepen, de controlerende instanties tot actie aanzetten en ervoor zorgen dat bestaande wetten gehandhaafd en verbeterd worden.

Zelden worden zaken snel afgehandeld. Het kan soms wel jaren in beslag nemen. Het gerechtelijk systeem werkt langzaam. We wachten regelmatig op de overdracht van documenten, op rechtszittingen, op gerechtelijke uitspraken en moeten beroepsprocedures afwachten.

Animal Rights investeert veel tijd in het vergaren van informatie en in het afwegen van juridische opties.

Werken aan de bescherming van dieren

Elke dag werken we aan de bescherming van dieren door het inzetten van juridische mogelijkheden::

  • Baanbrekende rechtszaken indienen om dierenmishandeling te stoppen en de grenzen van wetten ter bescherming van dieren te verleggen.
  • Werken aan het creëren of versterken van wetten tegen wreedheid.
  • De federale overheid en toezichthoudende organisaties aanmoedigen om de bestaande dierenbeschermingswetten te handhaven.
  • Klachten indienen op basis van informatie, onderzoek en / of videobewijs van dierenmishandeling of illegale handelingen die dieren schade toebrengen.
  • Ervoor zorgen dat de bestaande dierenbeschermingswetten worden nageleefd.
  • Samenwerken met andere organisaties, politieke groeperingen en individuen om zaken aan te spannen waarin mensen verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden die dieren schaden.
  • Het scheppen van precedenten zodat die in de toekomst in het voordeel van de dieren kunnen worden gebruikt.

JURIDISCHE ZAKEN KOSTEN TIJD EN GELD

Het gebruik van juridische instrumenten is een effectief middel om dieren te beschermen en uitbuiting of illegale activiteiten te stoppen, maar het is ook tijdrovend en duur. Juridische zaken kosten tijd en geld. Bescherm dieren met een donatie zodat alle wettelijke mogelijkheden gebruikt kunnen blijven worden!

ENKELE SUCCESSEN

LOPENDE ZAKEN (o.a.)

Help de dieren
Ideal
Visa
Mastercard
Paypal