Main content

Inhoud

Juridische activiteiten

Animal Rights strijdt voor de rechten en bescherming van dieren. Eén van de manieren waarop wij dit doen is via het juridische systeem: onder andere door rechtszaken aan te spannen en gebruik te maken van de ruimte die de wet biedt om op te komen voor de belangen van dieren. Zo doen we beroepen op de Wet openbaarheid van bestuur en houden we ons bezig met handhavingsverzoeken, bezwaarschriften, klachten (reclame code commissie, commissariaat voor de media, veterinair tuchtcollega, nationale ombudsman) en beroepsprocedures.

Animal Rights en Wet & Recht

De meeste mensen kennen Animal Rights via undercoverbeelden, gedegen onderzoek, sterke artikelen, jachtsabotage, rapporten, petities en demonstraties. Daarnaast is een van onze krachtigste wapens het gerechtelijke systeem. Via rechtszaken kunnen we ons gelijk halen voor de dieren.

Zo kunnen we dieren beschermen, dierenmisbruikers ter verantwoording roepen, de controlerende instanties tot actie aanzetten en ervoor zorgen dat bestaande wetten gehandhaafd en verbeterd worden.

Steun hier de crowdfunding om onze rechtszaken te bekostigen!

Zelden worden zaken snel afgehandeld. Het gerechtelijk systeem werkt langzaam. We wachten regelmatig op de overdracht van documenten, op rechtszittingen, op gerechtelijke uitspraken en moeten beroepsprocedures afwachten. Animal Rights investeert veel tijd in het vergaren van informatie en in het afwegen van juridische opties.

Werken aan de bescherming van dieren

Wat wij doen:

  • Werken aan het creëren of versterken van wetten tegen wreedheid.
  • Klachten indienen op basis van informatie, onderzoek en/of videobewijs van dierenmishandeling of illegale handelingen.
  • Ervoor zorgen dat de bestaande dierenbeschermingswetten worden nageleefd.
  • Samenwerken met andere organisaties, politieke groeperingen en individuen om zaken aan te spannen waarin mensen verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden die dieren schaden.
  • Het scheppen van precedenten, zodat die in de toekomst in het voordeel van de dieren kunnen worden gebruikt.

JURIDISCHE ZAKEN KOSTEN TIJD EN GELD

Het gebruik van juridische instrumenten is een effectief middel om dieren te beschermen en uitbuiting of illegaal gedrag te stoppen, maar het is ook tijdrovend en duur. Juridische zaken kosten tijd en geld. Doneer om ons te helpen alle wettelijke mogelijkheden te blijven gebruiken voor de bescherming van dieren.

ENKELE SUCCESSEN

Lees hier meer over onze juridische bezigheden het afgelopen jaar.

Steun Animal Rights, help de dieren
Ideal
Visa
Mastercard
Paypal