Main content

Inhoud

Juridische activiteiten

Sinds 2009 strijdt Animal Rights voor de rechten en bescherming van dieren. Eén van de manieren waarop Animal Rights dit doet is via het juridische systeem: onder andere door rechtszaken aan te spannen en gebruik te maken van andere ruimte die de wet biedt om op te komen voor de belangen van dieren. Zo doen we beroepen op de Wet openbaarheid van bestuur en houden we ons bezig met handhavingsverzoeken, bezwaarschriften, in gebreke stellingen, klachten (reclame code commissie, commissariaat voor de media, veterinair tuchtcollega, nationale ombudsman), wraking en beroepsprocedures.

Susan Hartland, directeur Animal Rights: “Veel mensen kennen ons van onze undercoverbeelden in stallen en slachthuizen. Daarnaast is één van de krachtigste middelen die we inzetten het rechtssysteem. Maar het gebruik van het recht is duur en kost veel geld, daarom starten we een crowdfunding.”

Animal Rights en Wet & Recht

De meeste mensen kennen Animal Rights via undercoverbeelden, gedegen onderzoek, sterke artikelen, jachtsabotage, rapporten, petities en demonstraties. Daarnaast is een van onze krachtigste wapens het gerechtelijke systeem. Via rechtszaken kunnen we ons gelijk halen voor de dieren.

Zo kunnen we dieren beschermen, dierenmisbruikers ter verantwoording roepen, de controlerende instanties tot actie aanzetten en ervoor zorgen dat bestaande wetten gehandhaafd en verbeterd worden.

Zelden worden zaken snel afgehandeld. Het gerechtelijk systeem werkt langzaam. We wachten regelmatig op de overdracht van documenten, op rechtszittingen, op gerechtelijke uitspraken en moeten beroepsprocedures afwachten. Animal Rights investeert veel tijd in het vergaren van informatie en in het afwegen van welke juridische optie de beste is voor een bepaalde zaak en het opstellen van de klacht, het bezwaar, etc.

De wet kan effectief zijn, maar ook beperkend. Er zijn maar weinig wetten die de dieren daadwerkelijk beschermen. Vaak moeten we ervoor vechten om als belanghebbende te worden erkend. Daarom willen we de rechten van dieren in de grondwet hebben.

Elke dag werken we aan de bescherming van dieren door het inzetten van juridische mogelijkheden

Wat wij doen:

  • Baanbrekende rechtszaken indienen om dierenmishandeling te stoppen en de grenzen van wetten ter bescherming van dieren te verleggen
  • Werken aan het creëren of versterken van wetten tegen wreedheid
  • De overheid en toezichthoudende organisaties aanmoedigen om de bestaande dierenbeschermingswetten te handhaven
  • Klachten indienen op basis van informatie, onderzoek en/of videobewijs van dierenmishandeling of illegale handelingen die dieren schade toebrengen
  • Ervoor zorgen dat de bestaande dierenbeschermingswetten worden nageleefd
  • Samenwerken met andere organisaties, politieke groeperingen en individuen om zaken aan te spannen waarin mensen verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden die dieren schaden en voorstanders van dierenrechten
  • Het scheppen van precedenten zodat die in de toekomst in het voordeel van de dieren kunnen worden gebruikt

JURIDISCHE ZAKEN KOSTEN TIJD EN GELD

Het gebruik van juridische instrumenten is een effectief middel om dieren te beschermen en uitbuiting of illegaal gedrag te stoppen, maar het is ook tijdrovend en duur. Juridische zaken kosten tijd en geld. Doneer om ons te helpen alle wettelijke mogelijkheden te blijven gebruiken voor de bescherming van dieren. Zo kunnen we zorgen dat de bestaande wetten worden gehandhaafd, er strengere wetten komen die niet-menselijke dieren beschermen en dat dierenmisbruikers verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden.

ENKELE SUCCESSEN

Steun Animal Rights, help de dieren
Ideal
Visa
Mastercard
Paypal