Main content

Inhoud

Dierenrechtenorganisaties demonstreren tegen vergassingen

Nieuws: 24 juni 2018
Jacht

Gisteren demonstreerden zo'n honderd activisten voor de poort van Duke Faunabeheer in Lelystad tegen de jaarlijkse ganzenvergassingen. Animal Rights, Dierbaar Flevoland en Fauna4Life organiseerden de demonstratie en werden hierbij gesteund door de Partij voor de Dieren. Het vergassen van ruiende ganzen -die niet weg kunnen vliegen- en hun jongen midden in het broedseizoen is wreed en immoreel en de dierenrechtenorganisaties willen dat hier zo snel mogelijk een einde aan komt.

Jessica Smit, Animal Rights: “Wij zijn tegenstander van het massaal vergassen van ganzen. Het huidige wrede beleid werkt niet en is bovendien onvoldoende onderbouwd. Wij willen dat er wordt ingezet op innovatie, preventie en diervriendelijke maatregelen.”

GEEN LANGE TERMIJNVISIE

Het doden van ganzen is geen oplossing. Door dieren af te schieten, blijven er meer hulpbronnen beschikbaar voor de achtergebleven dieren, waardoor de natuurlijke drang naar reproductie en overleving stijgt. Daarnaast zullen ganzen blijven afkomen op het beschikbare voedsel rondom Schiphol. De enige intelligente, effectieve en moreel aanvaardbare oplossing is om de gebieden waar ganzen niet mogen komen onaantrekkelijk te maken door gebruik van lasers, het verbouwen van olifantsgras, het aanleggen van zonneakkers en het omploegen van oogstresten.

Femke Merel van Kooten, Partij voor de Dieren: “Er zijn alternatieven en we gaan gezamenlijk door in de strijd”

Marius Bouscholte, Dierbaar Flevoland: “We gaan alle perken te buiten door eerst duizenden ganzen naar onze akkers te lokken om ze vervolgens wreed te vergassen omdat ze ons in de weg zitten. Zo werkt het niet. Dat moet en kan anders.”

Animal Rights maakt zich hard voor ganzen

Nederland is niet alleen een aantrekkelijk land voor mensen, maar ook voor dieren. Zij zijn zich niet bewust van onze regels en wetten, maar ze ondervinden wel de consequenties van een overtreding. Het wordt tijd om een visie te ontwikkelen waarbij ook de rechten van dieren worden erkend.