Main content

Inhoud

Meldpunt Animal Rights: stop de vergassingen

Nieuws: 20 mei 2019
Jacht

De komende weken zijn ganzen in de rui en worden ze met honderden tegelijk in containers vergast met koolstofdioxide (CO2). Afgelopen vrijdag zijn de eerste vergassingskarren gesignaleerd. Animal Rights start een meldpunt om de massale ganzenslachtingen te monitoren. Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “Deze dieren en hun jongen sterven een bijzonder stressvolle en pijnlijke dood. Ondertussen is er amper controle. Wij roepen iedereen op om vergassingslocaties aan ons door te geven. Onze camera’s, fototoestellen en drones staan klaar.”

Lees wat jij kan doen tegen de vergassingen en bekijk onze tijdlijn.

Vergassingen in Nederland? Mail naar info@animalrights.nl of bel 070 444 88 52.

Vergassingen in België? Mail naar info@animalrights.be of bel 09 253 29 41.

VERGASSEN IS EEN HARTSTIKKE LEUK SPEL

Duke Faunabeheer uit Lelystad vangt en doodt ganzen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Dit gebeurt in een periode dat de ganzen in de rui zijn. De volwassen dieren wisselen hun verenkleed en jonge dieren krijgen voor het eerst veren. Tijdens de ruiperiode worden grote groepen weerloze ganzen met boten en honden bij elkaar gedreven en in een fuik gejaagd. De dieren proberen in blinde paniek te ontsnappen, vertrappen elkaar, verliezen hun veren en worden in de vergassingscontainer gejaagd en vergast.

Jessica Smit, Animal Rights: “Duke Faunabeheer, verantwoordelijk voor de vergassingen, noemt het vangen en doden van ganzen een hartstikke leuk spel. In Noord-Holland alleen zijn de afgelopen jaren al meer dan 60.000 dieren vergast.1 Er wordt amper ingezet op preventieve maatregelen. Hoelang staan we deze gruweldaden nog toe?”

GANZEN DODEN HELPT VLIEGVEILIGHEID NIET

De ganzen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht worden vergast in het kader van de vliegveiligheid. In heel Noord-Holland wil de provincie maar liefst 100.000 ganzen doden.1 In 2005 was het aantal bird strikes twee en in 2016 drie. Daartussen schommelt het aantal strikes met een uitschieter naar beneden of boven, dit ondanks dat zowel de ganzenpopulaties als het aantal vliegbewegingen de afgelopen jaren fors toenamen.

Hele ganzenfamilies worden afgeslacht. De dieren die achterblijven moeten het alleen zonder soortgenoten zien te redden. Zowel de provincie, minister als faunabeheereenheden weten heel goed dat ganzen alleen naar Schiphol vliegen om te eten. Toch wordt er niets gedaan om boeren met regels, ruimtelijke instrumenten en subsidies in de regio te bewegen tot het verbouwen van andere “gans onvriendelijke” gewassen.

ACHTERGROND: GANZEN VLIEGEN NAAR SCHIPHOL OM TE ETEN

In het Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol van de provincie Noord-Holland valt te lezen: "Uit analyse van de verspreiding van de ganzen tijdens de julitelling blijkt slechts een klein deel van de vogels uit de 0-10 km zone zich in de Haarlemmermeer te bevinden, namelijk 3%." 1 De overige 97% ganzen verblijven op geruime afstand van Schiphol en vliegen tweemaal daags de Haarlemmermeer in om te foerageren.

En vervolgens: "De grauwe ganzen die zich in de periode juli-augustus ophouden binnen de 0-10 km-zone rond Schiphol foerageren voor een belangrijk deel op stoppelvelden, gelegerd graan en graszaad in de Haarlemmermeer. Deze ganzen foerageren vanaf zonsopkomst tot twee uur erna, waarna ze vertrekken naar een dagrust- of een drinkplaats. Vanaf twee uur voor zonsondergang tot na zonsondergang foerageren de vogels weer om vervolgens naar de slaapplaatsen te vertrekken. De slaapplaatsen liggen op één na allemaal buiten de Haarlemmermeer."2

Wageningen Universiteit concludeert: “De enige reden waarom ganzen het gebied rond Schiphol bezoeken, is de aanwezigheid van voedsel. Zo lang er aantrekkelijk voedsel wordt verbouwd, zal er altijd hier of daar wat worden gemorst of er blijft ergens wat platgereden graan liggen enz. Risico’s zullen dan altijd op de achtergrond aan de orde zijn.”

Ganzen vliegen twee keer per dag met maar één reden naar Schiphol: om te eten. De enige effectieve manier om de kans op aanvaringen met deze ganzen tot nul terug te dringen, is door ervoor te zorgen dat er geen voor ganzen aantrekkelijke gewassen in de omgeving van Schiphol meer worden geteeld.

Jessica Smit, Animal Rights: “De enorme bedragen die nu uitgegeven worden aan de zinloze en wrede bestrijding van een beschermde diersoort, moeten ingezet worden op innovatie, preventie en diervriendelijke maatregelen.”