Main content

Inhoud

Dierenrechtenorganisaties naar rechter om vergassingen duizenden ganzen

Nieuws: 29 mei 2018
Jacht

Nederland - Animal Rights en Fauna4Life willen dat de provincies Noord-Holland en Utrecht onmiddellijk stoppen met het vergassen van duizenden wilde ganzen en zijn naar de rechter gestapt. Jessica Smit, Stichting Animal Rights: “De komende weken zijn de ganzen in de rui en worden ze met duizenden tegelijk vergast. Gisteren zijn de eerste gaskarren op weg naar locaties gespot. Wij willen een einde aan de massale ganzenslachting en zijn een spoedprocedure opgestart, aanstaande vrijdag is de zitting in Utrecht.” Eerder deze maand heeft de rechtbank in Den Haag het vergassen van ganzen in Zuid-Holland verboden.

Wij willen dat er wordt ingezet op innovatie, preventie en diervriendelijke maatregelen.

Jessica Smit, Animal Rights

Ontheffingen

De twee provincies hebben dit jaar een ontheffing verleend voor het vangen en vergassen van ganzen met gebruik van koolstofdioxide (C02). Alleen rondom Schiphol moeten er al meer dan 52.000 ganzen worden afgemaakt. De ontheffingen zijn verleend in het belang van de veiligheid van het vliegverkeer. In 2005 was het aantal bird strikes twee en in 2016 drie. Daartussen schommelt het aantal strikes met een uitschieter naar beneden of boven, dit ondanks dat zowel de ganzenpopulaties als het aantal vliegbewegingen de afgelopen jaren fors toenamen.

Pauline de Jong, Stichting Fauna4Life: “Het vergassen van ganzen draagt niets bij aan de veiligheid van het luchtverkeer. Om het risico op aanvaringen met ganzen te verkleinen, moet je ervoor zorgen dat ganzen niks te zoeken hebben in de buurt van Schiphol en dan moet je daar zeker geen graan verbouwen.”

Rechter verbiedt vergassingen in Zuid-Holland

In mei 2018 heeft de rechtbank in Den Haag het op grote schaal vergassen van ganzen in Zuid-Holland verboden. De provincie heeft niet aannemelijk gemaakt dat de vliegveiligheid het vergassen van ganzen vereist en er is tevens niet aangetoond dat de toenemende schade aan gewassen het gevolg is van de groeiende zomerpopulaties ganzen.1 De enige reden waarom ganzen het gebied rond Schiphol bezoeken, is de aanwezigheid van voedsel. Zij worden daar nu voor afgestraft. Met de juiste inrichting van het landschap, in combinatie met verjaging, kan overlast van ganzen op een diervriendelijke manier worden voorkomen.

Jessica Smit, Animal Rights: “Wij zijn tegenstander van het massaal vergassen van ganzen. Het huidige wrede beleid werkt niet en is bovendien onvoldoende onderbouwd. Wij willen dat er wordt ingezet op innovatie, preventie en diervriendelijke maatregelen.”

In 2016 kon Duke Faunabeheer geen ganzen vergassen door een kort geding wat Animal Rights had aangespannen en gewonnen. In 2017 zijn er 11.585 ganzen vergast rondom Schiphol.

Een akelige verstikkingsdood

De ganzen worden vergast wanneer ze in de rui zijn. Een periode van 3-4 weken waarin de dieren en hun jongen niet kunnen vliegen. De ganzen worden met bootjes bijeengedreven en in een fuik op het land gejaagd. De arme dieren proberen in blinde paniek te ontsnappen. Wanneer er genoeg ganzen in de fuik zitten, worden ze in de gaskar geladen. In de kar worden de dieren met grote groepen tegelijk vergast. De gans is een watervogel en kan langdurig de adem inhouden. Vergassing met koolstofdioxide zorgt voor veel stress, angst en pijn.

Smit: “Hele ganzenfamilies worden afgeslacht. De dieren die achterblijven moet het alleen zonder hun soortgenoten zien te redden. Duke Faunabeheer, verantwoordelijk voor de vergassingen, noemt het vangen en doden van ganzen een hartstikke leuk spel. Wij vinden dit onfatsoenlijk en onbegrijpelijk.”