Main content

Inhoud

Ganzenvergassingen schrikbarend toegenomen

Nieuws: 29 juni 2021
Jacht

Elk jaar worden er in Nederland tienduizenden ganzen samen met hun jongen vergast. Alle ganzensoorten in Nederland maken in de lente een rui door van 3-4 weken. In deze periode kunnen ze niet vliegen, worden ze opgejaagd, bijeengedreven en in een aanhanger met CO2 vergast. “In 2020 zijn de ganzenvergassingen schrikbarend toegenomen. Het is echt onvoorstelbaar hoe we in Nederland levende, voelende wezens zonder pardon de vergassingscontainer in jagen”, zegt Jessica Smit van Animal Rights.

Bekijk onze tijdlijn met acties tegen de ganzenvergassingen.

Wie verzint het dat het normaal is om vogels, samen met hun jongen die bijna kunnen vliegen, te vergassen?

Jessica Smit, Animal Rights

ENORME TOENAME GANZENVERGASSINGEN

In 2020 zijn er in totaal 32.707 ganzen vergast. Er zijn 66% meer ganzen vergast dan in 2019. Toen werden er 19.720 dieren vergast. In 2018 ging het om 17.491 individuen. In Noord-Holland en Utrecht zijn de meeste dieren gedood: twee keer meer dan in 2019. Gemiddeld is 61% van de ganzen volwassen en 39% juveniel.1 Juveniele ganzen zijn jonge dieren die dat jaar zijn geboren en bijna kunnen vliegen op het moment van de vergassingen. “Wie verzint het dat het normaal is om vogels, samen met hun jongen die bijna kunnen vliegen, te vergassen?”, zegt Smit.

Lees ook: na drie jaar procedure tegen ganzenvergassingen

Ganzen vliegen twee keer per dag met maar één reden naar Schiphol: om te eten.

Jessica Smit, Animal Rights

GANZEN WORDEN NAAR SCHIPHOL GELOKT

De vergassingen worden uitgevoerd om twee redenen: ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen en voor de veiligheid van het luchtverkeer rondom Schiphol. Tegelijkertijd worden er in de Haarlemmermeer nog steeds gewassen geteeld die ganzen lokken: "Uit analyse van de verspreiding van de ganzen tijdens de julitelling blijkt slechts een klein deel van de vogels uit de 0-10 km zone zich in de Haarlemmermeer te bevinden, namelijk 3%."1De overige 97% ganzen verblijven op geruime afstand van Schiphol en vliegen tweemaal daags de Haarlemmermeer in om te foerageren. Al in 2016 concludeerde Wageningen Universiteit dat de enige reden waarom ganzen het gebied rond Schiphol bezoeken, de aanwezigheid van voedsel is.2

Smit: “Ganzen vliegen twee keer per dag met maar één reden naar Schiphol: om te eten. De enige manier om de kans op aanvaringen met deze ganzen echt tot nul terug te dringen, is door ervoor te zorgen dat er in de omgeving geen aantrekkelijke gewassen worden geteeld. De provincie en minister vertikken het om dergelijke maatregelen te treffen en kiezen voor vergassen. Een gebed zonder eind."