Main content

Inhoud

Plezierjacht in Nederland

In Nederland zijn er vijf diersoorten die vrij bejaagbaar zijn. Deze soorten worden ook wel de wildsoorten genoemd. In het jachtseizoen mag er door jagers vrij gejaagd worden op eenden, konijnen, hazen, houtduiven en fazanten. Naar schatting worden er elk jachtseizoen zo'n 300.000 dieren doodgeschoten voor het amusement van een kleine groep jagers. De plezierjacht heeft geen nut of noodzaak en bestaat enkel en alleen om te benutten. Het “oogsten" van dieren uit de natuur is onnodig en degradeert wilde dieren tot niets minder dan scharrelvlees: in plaats van levende, voelende wezens die recht hebben op hun eigen plek in ons landschap en zoveel mogelijk met rust moeten worden gelaten.

Animal Rights pleit voor een volledig verbod op de plezierjacht en verzamelde 20.000 handtekeningen!

Meer over de plezierjacht

RODE LIJST: HAAS EN KONIJN

Eind 2020 werden twee wild- of jachtsoorten, haas en konijn, toegevoegd aan de Rode Lijst.

Stop de jacht op de Wilde Eend

2020 is uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend. Sinds 1990 is ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie verdwenen. Het aantal overwinterende wilde eenden is sinds 1990 met 40 procent gedaald. Ondertussen is de wilde eend is één van de meest bejaagde diersoorten van Nederland.

Belangrijke artikelen

Pas sinds 2017 moet er aan de provinciebesturen gerapporteerd worden over de plezierjacht. Dit houdt in dat jagers doorgeven hoeveel dieren er in elke provincie zijn doodgeschoten. De omvang van de plezierjacht wordt hierdoor steeds beter zichtbaar.