Main content

Inhoud

Onderwijs en lezingen

Animal Rights vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennis hebben van dierenrechten en hoe dieren in Nederland en België leven. Daarom willen wij ook aandacht voor dieren en dierenrechten in het onderwijs. Wij dragen daaraan bij door het geven van gastlessen en lezingen. Ook heeft Animal Rights een lespakket ontwikkeld voor groep 7 en 8 van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school.

Wil je een gastles of lezing van Animal Rights? Neem dan contact op met ons via info@animalrights.nl (voor Nederland) of info@animalrights.be (voor België).

Full size
Animal Rights lespakket

Lespakket

Animal Rights heeft een lespakket ontwikkeld dat erop gericht is leerlingen te laten reflecteren op het gebruiken van dieren. Het doel is om leerlingen na te laten denken over het consumeren van dierlijke producten en ze hier zelfstandig een mening over te laten vormen die ze kunnen beargumenteren.

Het lespakket bestaat uit een werkboek voor leerlingen en een handleiding voor docenten. Het is kant-en-klaar: docenten kunnen met dit pakket direct de les uitvoeren. Het werkboek en de handleiding zijn gratis te downloaden (klik op de woorden hierboven). Als je papieren versies van het lespakket wil, neem dan contact met ons op via info@animalrights.nl (voor Nederland) of info@animalrights.be (voor België).

Het lespakket is geschikt om het maatschappelijk debat over de veehouderij en het gebruiken van dieren beter te duiden. In het lespakket brengen personages namelijk de standpunten en achterliggende belangen van veganisten en veehouders naar voren. Daarom is het lespakket ook interessant voor iedereen die zich hierin wil inlezen. Alles wordt in begrijpelijke taal uitgelegd.

Gastlessen en lezingen

Animal Rights geeft bij gelegenheid gastlessen op basisscholen, middelbare scholen en op MBO-opleidingen. Ook bezoeken we studieverenigingen, bedrijven en andere organisaties om lezingen te geven of om mee te doen aan debatten. Kortom, we delen graag onze kennis - op welke bijeenkomst dan ook. We kunnen gastlessen en lezingen ook digitaal verzorgen.

We geven lezingen over onder andere:

  • Activisme en wat wij als organisatie vinden en doen
  • Plantaardig eten en een plantaardige levensstijl
  • Specifieke onderwerpen waar dierenrechten van belang zijn, zoals onze campagnes bont, slacht, jacht en dierproeven

Wil je een gastles of lezing van Animal Rights? Neem dan contact op met ons via info@animalrights.nl (voor Nederland) of info@animalrights.be (voor België).