Main content

Inhoud

Ganzen

In zowel Nederland als België leven verschillende ganzensoorten. Sommige soorten kwamen van oudsher langs de Noordzee voor als broedvogel en andere zijn door mensen geïntroduceerd. In tegenstelling tot veel andere vogels, zoals weidevogels, doen ganzen het uitermate goede op het voedselaanbod dat de intensieve landbouw ze in grote mate biedt.

Ganzen zijn vogelvrij verklaard en bijna nergens hun leven zeker. Ze worden in toenemende mate in zowel Nederland als België doodgeschoten en vergast. In Nederland worden elk jaar rond de 350.000 ganzen gedood. Maar liefst 25 tot 40% van de ganzen in Nederland vliegt rond met hagel in het lijf. Het doden of uiteen rijten van honderdduizenden families per jaar is een grote gruwelijkheid die moet stoppen. Ganzenbeheer is wanbeleid: het werkt niet en zorgt voor veel dierenleed.

Ganzen in Nederland

Ganzenvergassingen

Ganzen in Vlaanderen

Aangeschoten ganzen

Animal Rights trekt er sinds 2015 op uit om te demonstreren tegen de ganzenjacht, wilde dieren te beschermen en jachtpartijen te filmen. De activisten van Animal Rights vinden aan de lopende band aangeschoten en met hagel doorzeefde ganzen, aan hun lot achtergelaten om alleen te creperen