Main content

Inhoud

Animal Rights voor rechter in Utrecht

Nieuws: 4 juni 2018
Jacht

Nederland - Afgelopen vrijdag stonden Animal Rights en Fauna4Life voor de rechtbank in Utrecht. De dierenrechtenorganisaties hadden een rechtszaak aangespannen tegen de provincies Noord-Holland en Utrecht. Ze willen een einde aan de ganzenvergassingen in de provincies. Aanstaande vrijdag wordt de uitspraak bekend gemaakt.

Jessica Smit, campagnemedewerker Animal Rights: “De enige reden waarom ganzen het gebied rond Schiphol bezoeken, is de aanwezigheid van voedsel. Zolang er aantrekkelijk voedsel wordt verbouwd, zullen ganzen naar Schiphol blijven vliegen.”

Massaal doden van ganzen is geen oplossing

Tijdens de zitting werd er door verschillende partijen gehamerd op de noodzaak van het terugdringen van de ganzenpopulatie. In de 0-10 km zone rondom Schiphol willen de provincies 1.000 grauwe ganzen toestaan en in de 10-20 km zone rondom Schiphol 7.500 grauwe ganzen. In heel Noord-Holland moeten er maar liefst 100.000 ganzen worden gedood.1 Als de tellingen van afgelopen jaren iets aantonen, is dat het jaar in jaar uit op grote schaal doden van ganzen geen meetbaar remmend effect heeft op de omvang van de populaties.

In het eigen ganzenbeheerplan van de provincie Noord-Holland wordt aangegeven dat de slaap- en dagrustplaatsen van ganzen zich meestal buiten Haarlemmermeer bevinden. Slechts 3% van de ganzen bevinden zich in de julitelling in Haarlemmermeer. De overige 97% ganzen verblijven op geruime afstand van Schiphol en vliegen daar twee keer per dag naar toe om te eten.1

Kies voor een duurzame alternatief

De enige effectieve manier om de kans op aanvaringen met ganzen tot nul terug te dringen, is door ervoor te zorgen dat ganzen niets rondom Schiphol te zoeken hebben. Dit is te bereiken door geen voor ganzen aantrekkelijke gewassen te verbouwen.

Animal Rights en Fauna4Life pleiten voor duurzame en innovatie oplossingen, zoals het gebruik van lasers, het verbouwen van olifantsgras en het omploegen van akkers.1 Met de juiste inrichting van het landschap, in combinatie met verjaging, kan overlast van ganzen worden voorkomen. Naast het verjagen van ganzen op plekken waar je ze niet wil hebben, moeten er gebieden ingericht worden waar ganzen wel welkom zijn; rust- en foerageergebieden waar ganzen ongestoord kunnen verblijven. Deze maatregelen hebben in tegenstelling tot het massaal vergassen van ganzen wél aantoonbaar effect.

Campagnemedewerker Animal Rights, Jessica Smit: “De provincies pleiten al 10 jaar lang voor het terugdringen van de populatie. De oplossing is echter heel simpel: als je geen ganzen in je achtertuin wil, moet je ze ook niet voeren.”