Main content

Inhoud

Petitie

Animal Rights maakt gebruik van het petitierecht om onze thema’s bont, jacht, slacht en dierproeven onder de aandacht te brengen van politici en bestuurders. Hieronder een lijst met lopende petities en petities die zijn ingediend.

Petitie - Stop de jacht met levende lokdieren

Levende lokganzen worden met een touw vastgezet aan een grondpen, waardoor ze slechts enkele stappen kunnen zetten. Ze mogen alleen naar buiten om te zien hoe hun soortgenoten worden neergeschoten.

  • Animal Rights eist een algeheel verbod op het gebruik van levende lokdieren.

Teken nu.

Petitie - Sluit de horror-schuren

Ongeacht het systeem - 'traditionele legbatterij', 'verrijkte kooi', 'koloniekooi' of 'scharrelstal' - slijten leghennen een verschrikkelijk bestaan in verstikkende schuren zonder daglicht. Dit heeft Animal Rights reeds meerdere keren vastgelegd en dat zullen we ook blijven doen totdat de horror-schuren verdwenen zijn.

  • Animal Rights roept de Nederlandse minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten en Ben Weyts, Vlaams minister van Dierenwelzijn op om de horror-schuren te sluiten.

Teken nu.

Petitie - Stop de promotie van vlees en zuivel

  • Animal Rights roept de Vlaamse overheid op om te stoppen met het promoten van vlees en zuivelproducten. Maak werk van campagnes voor het promoten van gezonde plantaardige eetgewoonten die dieren, mensen en milieu ten goede komen. De petitie wordt aangeboden aan Ben Weyts, Vlaamse minister van Dierenwelzijn.

Teken nu.

Petitie - Sluit de slachthuizen

Animal Rights eist de definitieve sluiting van alle slachthuizen waar we misstanden hebben vastgelegd. De slachthuizen waar dieren hardhandig met stokken en elektrische prikkelaars bewerkt worden, waar ze mishandeld worden met het verdovingsgereedschap, waar ze levend in verzengend heet water terecht komen en verdrinken, daar waar ze doodsangsten uit staan en waar ze soms bij volle bewustzijn de keel wordt doorgesneden.

  • Animal Rights roept Ben Weyts, Vlaamse minister van Dierenwelzijn, op om slachthuizen te slaten waar misstanden zijn vastgelegd.

Teken nu.

Petitie - Stop de nieuwe megastal van Straathof

Varkensfokker Straathof heeft plannen om een nieuwe megastal te bouwen op de plek waar Knorhof volledig afbrandde op 27 juli 2017. Op deze plek stierven meer dan 20.000 varkens de verbrandings- of verstikkingsdood.

Eigenaar Adriaan Straathof is in Nederland meerdere keren tot geldstraffen veroordeeld en heeft in Duitsland een beroepsverbod vanwege het negeren van de toch al minimale welzijnseisen voor varkens. Animal Rights vindt het onacceptabel dat deze man en zijn bedrijf in Nederland gewoon kunnen door "boeren" en wil deze megastal tegenhouden.

Teken nu.

Petitie - Red de apen in de laboratoria

In Nederland worden nog steeds honderden apen gebruikt in gruwelijke experimenten. In België worden aan de KU Leuven apen gebruikt in akelige testen. Animal Rights voert campagne voor stopzetting van apenexperimenten, het vervangen van dierproeven en het uitplaatsen van ex-proefapen naar een opvangcentrum.

  • Animal Rights roept de Nederlandse minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten en Ben Weyts, Vlaams minister van Dierenwelzijn op om de apen te redden uit de laboratoria.

Teken nu.

Aangeboden petities

  • November 2016 – Ruim 27.000 handtekeningen werden met succes aangeboden aan de rector magnificus van de Katholieke Universiteit Radboud voor de vrijlating van de laatste twee proefapen. De aapjes zitten nu bij stichting AAP. Tevens is er een einde aan veertig jaar apentesten in het proefdiercentrum van de universiteit gekomen.

  • November 2015 – Animal Rights overhandigt ruim 10.000 handtekeningen aan gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland. Daarin werd aangedrongen op het inzetten van alternatieve en diervriendelijke verjaagmethoden van ganzen.