Main content

Inhoud

Everzwijnen

Het everzwijn, ook wel wild zijn genoemd, is een zoogdier uit de familie van de varkens. Het everzwijn is de wilde voorouder van het gedomesticeerde varken. Het everzwijn leefde oorspronkelijk in heel Europa. Rond 1900 was het dier in Nederland uitgestorven, maar weer uitgezet door Prins Hendrik (de echtgenoot van Koningin Wilhelmina). In Vlaanderen was het dier het grootste deel van de 20ste eeuw volledig verdwenen, door bejaging en habitatsverlies. Sinds 2006 zijn de zwijntjes echter weer terug, onder andere omdat jagers in 2005 een populatie evers uitzetten in Beringen.

Everzwijnen zijn sociale dieren die in groepen bij elkaar leven, rotten genoemd. Een rotte bestaat uit een aantal volwassen zeugen, jongen (de frislingen) en tweejarige dieren (de overlopers). Omdat zwijnen in gecompliceerde familieverbanden leven zorgt de jacht op deze dieren ervoor dat familiestructuren kapot worden gemaakt en families uit elkaar worden gerukt.

Everzwijnen, achtergrond en regelgeving

Animal Rights is actief in Nederland en België. De situatie en regelgeving in Nederland, Vlaanderen en Wallonië verschilt, daarom is er een onderscheid gemaakt tussen de verschillende gebieden.

Belangrijke artikelen