Main content

Inhoud

Dierenorganisaties naar de rechter: vangen van ganzen is illegaal

Nieuws: 2 juni 2016
Jacht

De Provincie Noord-Holland heeft een ontheffing1 verleend waarmee het vangen en vergassen van ruiende ganzen rondom Schiphol wordt toegestaan. De Faunabescherming en Animal Rights stapten vervolgens gezamenlijk naar de rechter om deze ontheffing aan te vechten. De zitting bij de Rechtbank Noord-Holland vindt aanstaande maandag 6 juni om 15.00 plaats in Haarlem. Inmiddels heeft de provincie alle vangacties opgeschort. Robert Molenaar, directeur van Animal Rights: 'De rechtbanken van Gelderland, Zeeland en Utrecht2 hebben het gebruik van een vangkraal om ganzen te vangen, verboden. We verwachten dat de rechter in Haarlem deze eerdere uitspraken zal volgen.'

Ganzen in de rui

Tijdens de ruiperiode kunnen ganzen niet vliegen en zijn zij een makkelijke prooi voor de massale vangst en vergassingsacties van het bedrijf Duke Faunabeheer. Met bootjes drijven zij de ganzen, vaak hele families, op om ze via een vangkraal de vergassingswagen in te jagen. Daar sterven de dieren de vergassingsdood. Omdat ganzen een beschermde diersoort zijn, mogen deze dieren enkel ‘bejaagd’ worden met een ontheffing.

Pauline de Jong van De Faunabescherming: 'Een vangkraal is een essentieel onderdeel om de ruiende ganzen te vangen om hen vervolgens te doden. Het gebruik van een vangkraal is op grond van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren niet toegestaan waardoor het gebruik illegaal is. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Provincie Noord-Holland de recente jurisprudentie negeert en toch een ontheffing verleend. We kunnen niets anders doen dan naar de rechter stappen.’

Wij komen op voor de rechten van de ganzen.

Robert Molenaar, directeur Animal Rights

Schiphol

De provincie wil met de jaarlijkse vergassingsactie de populatie ganzen reduceren om mogelijke aanvaringen met vliegtuigen te beperken. Uit de praktijk blijkt dat dit geen effectief middel is. De dierenorganisaties pleiten voor een diervriendelijke aanpak, die wel effectief is. Zo moet de omgeving van Schiphol zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt worden. Nu worden er nog steeds voor ganzen aantrekkelijke gewassen verbouwd, zoals granen, bieten en aardappelen, waardoor ganzen richting Schiphol vliegen om te foerageren. Bovendien worden technische mogelijkheden zoals lasers om aanvaringen te voorkomen, onvoldoende ingezet. Molenaar: 'Het voedselaanbod en de aanwezigheid van geschikte broedlocaties bepalen de draagkracht van de omgeving voor ganzen. Het vergassen en afschieten van ganzen heeft tot op heden niet geleid tot het daadwerkelijk terugdringen van de ganzenpopulatie, laat staan dat het heeft bijgedragen tot een beperking van het risico op aanvaringen.'