Main content

Inhoud

TIJDLIJN - STOP DE PLEZIERJACHT

Nieuws: 1 juli 2021
Jacht

In Nederland zijn er vijf diersoorten die vrij bejaagbaar zijn. Deze soorten worden ook wel de wildsoorten genoemd. In het jachtseizoen mag er door jagers vrij gejaagd worden op eenden, konijnen, hazen, houtduiven en fazanten. Naar schatting worden er elk jachtseizoen zo'n 300.000 dieren doodgeschoten voor het amusement van een kleine groep jagers. Hier vind je een overzicht van onze campagne tegen de plezierjacht.

2022 - JACHTVERBOD OP KONIJNEN

De minister sluit (dit jachtseizoen, 2022 - 2023) de jacht op konijnen in heel Nederland en op hazen in drie provincies. Animal Rights start samen met Fauna4Life een kort geding tegen de staat, bedreigde konijnen worden nog steeds doodgeschoten door een zogeheten landelijke vrijstelling, ook deze vrijstelling moet van tafel!

2020: JAAR VAN DE WILDE EEND, HAAS EN KONIJN OP RODE LIJST

2020 werd uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend wegens teruglopende aantallen. Animal Rights riep op de jacht op wilde eenden direct te sluiten. Eind 2020 werden hazen en konijnen toegevoegd aan de Rode Lijst. Weer riep Animal Rights op de jacht te sluiten. Ook werden 20.000 handtekeningen tegen de plezierjacht overhandigd.

2019: KONIJNEN ZIJN NERGENS VEILIG

Naast de plezierjacht op konijnen in het jachtseizoen, werd in de provincie Zuid-Holland ook de nachtelijke jacht op konijnen toegestaan. Animal Rights en Fauna4Life stappen samen naar de rechter.

2018: MARS TEGEN DE PLEZIERJACHT

Een honderdtal activisten demonstreerden tegen de opening van het jachtseizoen in het jachthart van Zuid-Holland: de Hoeksche Waard.

2017: HAAS OPGEJAAGD EN DOODGESLAGEN

Animal Rights filmde hoe een haas werd opgejaagd en doodgeslagen tijdens een drijfjacht.