Main content

Inhoud

Schrikbarende toename van plezierjacht in Zeeland

Nieuws: 14 november 2019
Jacht

Animal Rights is geschokt over de meest recente afschotcijfers uit het Zeeuws jachtseizoen. De plezierjacht is in één jaar tijd akelig toegenomen. Er zijn afgelopen jaar maar liefst 16.214 meer dieren doodgeschoten dan in het jaar daarvoor. Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “De cijfers zijn uitermate verontrustend. Van alle dieren die in Zeeland worden doodgeschoten, sterven er zes op de tien in het najaar in het jachtseizoen. Het gaat om hazen, konijnen, fazanten, houtduiven en wilde eenden.”

Petitie: verbied de plezierjacht nu

Er is amper controle op de jagers in het veld. Zij wanen zich heer en meester.

Jessica Smit, Animal Rights

ZES OP DE TIEN STERFT IN ZEEUWS JACHTSEIZOEN

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden.1 Pas sinds de invoering van die wet, moet er aan de provinciebesturen gerapporteerd worden over de plezierjacht. Dit houdt o.a. in dat er wordt vermeld hoeveel dieren er in elke provincie zijn doodgeschoten. De Zeeuwse afschotcijfers van 2017 en 2018 kunnen nu met elkaar worden vergeleken.

In Zeeland werden er in 2017 in totaal 50.646 dieren gedood, waarvan 26.391 in het jachtseizoen. In 2018 werden er in totaal 62.894 dieren gedood, waarvan 42.605 in het jachtseizoen.1 Smit: “Er is amper controle op de jagers in het veld. Zij wanen zich heer en meester. Wij roepen Zeeuwse burgers op alert te zijn en locaties waar veel wordt gejaagd aan ons door te geven.”

VERBOD OP DE PLEZIERJACHT

De plezierjacht is de jacht op hazen, konijnen, fazanten, houtduiven en wilde eenden in het jachtseizoen dat start op 15 oktober. Animal Rights is een petitie gestart tegen de plezierjacht, deze is inmiddels 8.000 keer ondertekend.

Smit: “Hazen worden door groepen mannen met honden uit hun schuilplaatsen gejaagd. Dit zorgt voor veel stress bij de wilde dieren. Het komt regelmatig voor dat hazen niet in een keer worden doodgeschoten. De jagers pakken dan het dier en slaan hem dood. Wij willen per direct een einde aan de plezierjacht.”

Lees ook: één op de drie dieren sneuvelt in Brabants jachtseizoen