Main content

Inhoud

Spetter pieter pater aan een touwtje in het water

Nieuws: 12 oktober 2021
Jacht

Animal Rights heeft nare beelden gemaakt van de jacht: eenden worden met een stuk touw en een gewicht aan hun poot in het water gegooid. De dieren trekken met hun gekwaak overvliegende soortgenoten aan, die vervolgens worden neergeschoten. Sinds 15 augustus is het jachtseizoen op eenden geopend en wordt er in heel Nederland op eenden gejaagd. Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “De dieren kunnen geen kant op en worden enkel en alleen ingezet als levend instrument voor de jacht. Wij begrijpen niet dat deze praktijken nog niet zijn verboden.”

Zet hier je handtekening onder onze brandbrief: stop de hobbyjacht

LOKEENDEN AAN EEN STEEN

De jacht met levende lokeenden is vreselijk en zou volgens Animal Rights direct verboden moeten worden. De lokeendjes dobberen rustig op het water. Als er een groep eenden overkomt zullen ze gaan kwaken, waardoor de interesse van wilde soortgenoten wordt gewekt. Een schot hagel wordt vanuit de jachthut over de lokeenden heen geschoten om andere eenden mee te doden.

“We zagen hoe een mannetjeseend uit het water werd gehaald en vanuit de jachthut in het water werd gesmeten. Ook het inladen van de eenden gaat er hardhandig aan toe”, zegt Smit.

Petitie: stop jacht met levende lokdieren

WILDE EEND STEEDS MINDER GEWOON

Vorig jaar is door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend. De wilde eend wordt namelijk steeds minder gewoon. Sinds 1990 is ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie verdwenen. Het aantal overwinterende wilde eenden is met 40 procent gedaald.1 Toch worden er jaarlijks meer dan 100.000 eenden afgeschoten, waarvan rond de 25.000 in Zuid-Holland alleen al.2 Bijna al deze dieren sterven in een periode van vijf maanden, wanneer de jacht geopend is.

Smit: “We moeten uit voorzorg stoppen met alles wat de populatie in gevaar brengt. Zoals het jaarlijks doden van tienduizenden van deze dieren.”

BRANDBRIEF EN DEMONSTRATIE

Op woensdag 13 oktober organiseert Animal Rights vanaf 13.00 tot 15.00 uur een demonstratie tegen de jacht en de opening van het jachtseizoen bij de Tweede Kamer in Den Haag. Daarnaast roept Animal Rights, samen met andere organisaties en personen, in een brandbrief de politiek op om alles in het werk te stellen om de jacht te sluiten en de wildlijst af te schaffen. Zet hier je handtekening onder deze brief.

Smit: “Het -oogsten- van dieren uit de natuur, zoals jagers dat graag noemen, degradeert wilde dieren tot niets minder dan scharrelvlees: in plaats van levende, voelende wezens die recht hebben op hun eigen plek in ons landschap. Animal Rights pleit voor een volledig verbod op de hobbyjacht.”