Main content

Inhoud

Haas opgejaagd en doodgeslagen

Nieuws: 29 november 2017
Jacht

Afgelopen zaterdagmiddag filmde Animal Rights onvoorstelbaar dierenleed tijdens de drijfjacht op hazen in de Hoeksche Waard. Animal Rights directeur Robert Molenaar: “Een haas werd door een groep jagers opgejaagd, vervolgens beschoten, door een hond achterna gezeten en uiteindelijk met zes klappen doodgeslagen. Onbegrijpelijk dat de plezierjacht in Nederland is toegestaan.”

Lees ook: hazen gered van gruwelijke dood.

Plezierjacht

Vanaf 15 oktober tot en met 31 december is het jachtseizoen op hazen geopend. Vorig jaar werden er alleen al in de provincie Zuid-Holland 13.473 hazen gedood, waarvan 3.569 in de Hoeksche Waard. 1 Volgens de gedragscode van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging moet de jager alle middelen aanwenden om dieren niet onnodig te laten lijden. 2

Molenaar: “Met deze beelden tonen we opnieuw aan dat jagers het niet zo nauw nemen met hun eigen gedragscode. De drijfjacht zorgt voor veel stress, angst en pijn bij de opgejaagde dieren. Het is een beschaafde samenleving onwaardig om zo met dieren om te gaan.”