Main content

Inhoud

Uitspraak rechter: konijnen zijn bedreigd, maar staat krijgt meer tijd

Nieuws: 17 augustus 2022
Jacht

Vorige maand dagvaarden de dierenbelangenorganisties Animal Rights en Fauna4Life de Nederlandse staat: de organisaties maken zich ernstig zorgen over het gebrek aan bescherming van in het wild levende konijnen. Eerder deze week kwam het vonnis van de rechtbank Den Haag. Volgens de rechter is er geen andere conclusie mogelijk dan dat het konijn het gevaar loopt dat hij in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Toch blijft afschot, op basis van een zogeheten landelijke vrijstelling, gewoon mogelijk. De staat moet volgens de rechter in de gelegenheid worden gesteld om te komen tot zorgvuldige besluitvorming. De organisaties: “Wij zijn het niet eens met de uitspraak van de rechter en bereiden verdere juridische stappen voor. Het afschieten van bedreigde konijnen moet stoppen.”

Lees ook: kort geding tegen Nederlandse staat, zorgen om konijnen

Bedreigde konijnen kunnen nog steeds in heel Nederland worden doodgeschoten.

Animal Rights en Fauna4Life

KONIJNEN OP DE RODE LIJST

Konijnen staan op de Rode Lijst: een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit was voor Christianne van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof, reden genoeg om de jacht op konijnen dit jachtseizoen te sluiten. Maar door de landelijke vrijstelling worden konijnen, ook op dit moment, nog steeds ongecontroleerd afgeschoten.

De organisaties: “Wij willen dat er een einde komt aan het gebruik van deze vrijstelling en daarom hebben we vorige maand dit kort geding aangespannen. Bedreigde konijnen kunnen namelijk nog steeds in heel Nederland worden doodgeschoten.”

De minister heeft al twee jaar de tijd gehad om belangen af te wegen. Het afschieten van konijnen moet gewoon stoppen.

Animal Rights en Fauna4Life

OVERWEGINGEN RECHTER

In het vonnis erkent de rechter dat konijnen bedreigd zijn. “Naar het oordeel van de voorzieningenrechter maken de plaatsing op de Rode Lijst en de conclusies uit het WENR-rapport wél dat invoering van de aanwijzing en vrijstelling op dit moment zeer waarschijnlijk niet meer tot de mogelijkheden zou behoren. De Rode Lijst en het WENR-rapport laten immers geen andere conclusie toe dan dat het konijn het gevaar loopt dat hij in zijn voortbestaan wordt bedreigd, met name omdat de populatie al jarenlang sterk afneemt.”

De rechter geeft tevens aan dat ze het noodzakelijk acht dat de staat zich publiekelijk uitlaat over de gevolgen van de opname van het konijn op de Rode Lijst en moet daarbij wel de mogelijkheid krijgen om alle betrokken belangen zorgvuldig af te wegen. De organisaties beraden zich op verdere juridische stappen: “Wij zijn blij dat de rechter inziet dat konijnen bedreigd zijn, maar niet met de conclusie die hieraan is verbonden. De minister heeft al twee jaar de tijd gehad om belangen af te wegen. Het afschieten van konijnen moet gewoon stoppen.”

Achtergrond: wat is de landelijke vrijstellingslijst?

Dieren die op de landelijke vrijstellingslijst staan mogen het hele jaar door worden gedood. Er staan zes diersoorten op deze lijst: konijn, houtduif, vos, kraai, kauw en Canadese gans. Een soort mag alleen op deze lijst worden geplaatst als deze niet in zijn voortbestaan wordt bedreigd of dat gevaar loopt - en daar wringt de schoen. Inmiddels is duidelijk geworden dat konijnen wel degelijk in gevaar zijn. Dat blijkt uit plaatsing op de Nederlandse Rode Lijst, door onderzoek van Wageningen University en het dier is zelfs op internationale Rode Lijsten, zoals die van de IUCN, terug te vinden. De rechter heeft met dit vonnis ook ingezien en erkend dat het konijn in zijn voortbestaan wordt bedreigd.