Main content

Inhoud

Jagers doden ruim 273.000 dieren voor hun plezier

Nieuws: 19 maart 2019
Jacht

Animal Rights trekt aan de bel over het grote aantal dieren dat in 2017 werd gedood in het kader van de plezierjacht. Campagneleider Jessica Smit: “In het jachtseizoen worden eenden, konijnen, hazen, houtduiven en fazanten voor het plezier van een kleine groep jagers neergeschoten. Ondertussen is er amper controle op de jacht en ondergaan vele dieren een lange lijdensweg. Dit is een onsmakelijke hobby." De meeste hobbyjagers bevinden zich in Brabant en Zuid-Holland.

Animal Rights wil dat de plezierjacht in Nederland onmiddellijk wordt verboden.

Jessica Smit, Animal Rights

VOOR HET EERST CIJFERS PLEZIERJACHT

Pas sinds 20171 moet er jaarlijks verplicht worden gerapporteerd over het aantal geschoten dieren per provincie, ook als het om plezierjacht gaat. In elf van de twaalf provincies2 gezamenlijk werden er in 2017 ruim 273.000 dieren doodgeschoten.

In zowel Zuid-Holland als Noord-Brabant werden er bijna 50.000 dieren gedood, gevolgd door Gelderland met 34.654 dieren en Noord-Holland met 32.988 dieren. Landelijk gezien zijn wilde eenden en hazen de grootste slachtoffers. In een periode van tweeënhalve maand werden er maar liefst 82.315 hazen doodgeschoten.

VERKIEZINGEN 20 MAART

Afgelopen februari kwam er bijna een einde aan de plezierjacht in Nederland. De Eerste Kamer stemde over een motie1 die de vrije jacht aan banden moest leggen. Deze werd met een verschil van twee stemmen verworpen. De VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP stemden tegen de motie.

Jessica Smit: “Animal Rights wil dat de plezierjacht in Nederland onmiddellijk wordt verboden en dat wilde dieren zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Wij roepen iedereen op om op 20 maart te kiezen op een partij die tegen de jacht is. Bij een goede uitkomst zou dit wel eens het einde van de plezierjacht in Nederland kunnen betekenen.”

WIJ GAAN DOOR

Animal Rights is sinds 2015 in het veld aanwezig om jachtpartijen te verstoren en jachtmisstanden vast te leggen. Jessica Smit: “In 2019 gaan we voor nóg meer aanwezigheid in het veld, we willen zo snel mogelijk landelijk actief zijn.”