Main content

Inhoud

Geef nú je mening over het sluiten van de jacht

Nieuws: 25 mei 2022
Jacht

De minister voor Natuur en Stikstof wil komend jachtseizoen (2022/2023) de landelijke plezierjacht op konijnen verbieden. Daarnaast wordt in de provincies Groningen, Limburg en Utrecht de jacht op hazen verboden. Deze dieren zijn in 2020 op de Rode Lijst geplaatst. Tot 10 juni kan iedereen die dat wil reageren op het besluit van de minister, voordat het definitief wordt. Dat gaat via een internetconsultatie. Animal Rights roept iedereen op die zich zorgen maakt over de bescherming van het konijn en de haas te reageren. Er zijn uitgangspunten opgesteld die je hierbij kunt gebruiken. Sta je sowieso niet achter de jacht en wil je dat het volledig wordt verboden om te jagen? Ook dat kan je de minister laten weten.

Je kan tot en met 10 juni reageren op het sluiten van de jacht. Reageer via deze website

HOE ZAT HET OOK ALWEER?

In Nederland zijn er vijf diersoorten die vrij bejaagbaar zijn. Deze soorten worden ook wel de wildsoorten genoemd. In het jachtseizoen mag er door jagers gejaagd worden op eenden, konijnen, hazen, houtduiven en fazanten. Naar schatting worden er elk jachtseizoen, in de herfst- en wintermaanden, in heel Nederland 300.000 dieren doodgeschoten.

Eind 2020 zijn hazen en konijnen toegevoegd aan de geactualiseerde Rode Lijst Zoogdieren, wegens teruglopende aantallen. Als reactie daarop is er met een meerderheid van de Tweede Kamer een motie aangenomen om de plezierjacht op hazen en konijnen te verbieden. Voormalig minister Schouten heeft onderzoek laten doen naar de staat van instandhouding van de soorten de zogenoemde wildsoorten. Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof komt nu met dit voorstel om de jacht dit jaar nog (gedeeltelijk) te sluiten.

WAT KAN JIJ DOEN?

Je kunt t/m 10 juni reageren op het voorgenomen besluit van de minister om de jacht op konijnen en hazen (deels) te sluiten. Dat kan via deze website. Je kunt je reactie achterlaten in het tekstblok, maar het is ook mogelijk een brief of ander document te uploaden. Hoe meer mensen hun stem laten horen voor de bescherming van hazen en konijnen en tegen de jacht, hoe beter!

HULP NODIG?

Hier vind je belangrijke argumenten die je op weg kunnen helpen om te reageren. Kom je er toch niet uit of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar info@animalrights.nl.

Argumenten en voorbeelden

  • Het ligt niet voor de hand om wilde dieren die in aantallen teruglopen én op de Rode Lijst zijn geplaatst neer te schieten. Vanuit het voorzorgsprincipe alleen al zou er gestopt moeten worden met alles wat kwetsbare populaties mogelijk in gevaar brengt.
  • Ook volgens de internationale criteria van de IUCN (The International Union for Conservation of Nature), die werkt met 10-jaarstrends, krijgt het konijn een Rode Lijst status. Op de IUCN Red List of threatened Species wordt het konijn zelfs in een zwaardere categorie ingedeeld dan in Nederland.
  • De Nederlandse Rode Lijst is ook vergeleken met de lijsten van Vlaanderen, Wallonië, Duitsland, Groot-Brittannië, de Europese Unie en Europa. De Nederlandse Rode Lijst heeft de meeste overeenkomsten met die van Vlaanderen, dat veel lijkt op Nederland. Nederland en Vlaanderen horen daarmee tot het deel van Europa waar zoogdieren het sterkst achteruitgaan. Enkele Nederlandse soorten zijn ook op EU of Europese schaal kwetsbaar. Dat geeft Nederland een hogere verantwoordelijkheid voor het behoud van deze soorten, zoals het konijn.
  • De duinentellingen van konijnen uit het NEM Dagactieve Zoogdieren laten in de periode 1984-2018 een achteruitgang van 68% zien. De achteruitgang is sinds 1950, afgaande van het beperkte herstel in aantallen in de jaren na myxomatose tot 1984, waarschijnlijk veel groter, maar niet in te schatten.
  • Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarborgt bij de totstandkoming van de Rode Lijst de kwaliteit van de data en trends die worden gebruikt. De trends voor haas en konijn uit het meetprogramma Dagactieve Zoogdieren van de Zoogdiervereniging worden al jarenlang gecontroleerd door experts en beoordeeld als betrouwbaar.
  • Elk jaar worden in het jachtseizoen in een periode van vijf, drie of twee maanden, afhankelijk van de diersoort, rond de 300.000 dieren gedood.
  • Ruim 99% van het totaal gerapporteerde afschot van de wilde eend, fazant en haas vindt enkel en alleen plaats in het kader van de jacht.