Main content

Inhoud

Actie tegen plezierjacht in Hoeksche Waard

Nieuws: 30 november 2018
Jacht

Afgelopen zaterdagmiddag voerden onze hunt saboteurs met succes actie tegen de plezierjacht in Zuid-Holland. Er werd een drijfjacht op hazen gevonden: de activisten wisten een haas met hun toeters te waarschuwen voor de kogels van de jagers. Campagneleider Animal Rights Jessica Smit: "We voeren sinds 2015 actie tegen de jacht. We doen dit altijd vreedzaam en geweldloos maar onze bedoeling is duidelijk: zoveel mogelijk wilde dieren beschermen."

In 2016 zijn er in Zuid-Holland maar liefst 13.302 hazen gedood in een periode van tweeënhalve maand.

Jagers gespot

De hunt saboteurs reden in hun auto's rond, totdat er een jachtpartij werd gespot. De drijvers met honden stonden gereed om al het wild op te jagen. Aan de andere kant van het weiland stonden jagers klaar om de ontsnappingsroute af te dekken. De drijfjacht is een oneerlijke strijd voor de hazen, precies zoals jagers het graag hebben.

Na aankomst namen de activisten plaats op de openbare weg. De jagers waren drukker bezig met wat er gebeurde op de weg dan met de jacht en de activisten wisten een haas met hun toeters te redden van de kogels van de jagers.

Stop de plezierjacht

In Nederland zijn er vijf diersoorten die “vrij bejaagbaar” zijn, ook wel de wildsoorten genoemd. Deze dieren mogen in het jachtseizoen voor het amusement van een kleine groep jagers doodgeschoten worden. Het gaat om eenden, konijnen, hazen, houtduiven en fazanten. Het jachtseizoen op de haas loopt vanaf 15 oktober tot en met 31 december. In 2016 zijn er in Zuid-Holland maar liefst 13.302 hazen gedood in een periode van tweeënhalve maand.

Wij gaan door

Afgelopen oktober demonstreerden zo’n 140 activisten tegen de opening van het jachtseizoen in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland. Animal Rights blijft de rechten van dieren beschermen. Wilde dieren moeten de kans krijgen om in vrijheid te leven en te sterven, zonder bemoeienis van de mens.

Lees ook: jagers blazen aftocht in Gelderland.