Main content

Inhoud

Brandbrief aan politiek: sluit de jacht

Nieuws: 7 oktober 2021
Jacht

Animal Rights en andere organisaties en personen roepen in een brandbrief de politiek op om de jacht zo snel mogelijk te sluiten. Vanaf 15 oktober mag er weer gejaagd worden op in totaal vijf soorten: haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif. Dat terwijl het voortbestaan van veel wilde dieren in Nederland al enorm onder druk staat. Jessica Smit, campagneleider: “Elk jaar worden in het jachtseizoen rond de 300.000 wilde dieren doodgeschoten. Dit zijn enorme aantallen als je bedenkt dat het met het grootste gedeelte van deze soorten helemaal niet zo goed gaat.”

Teken de brandbrief hier.

TERUGLOPENDE AANTALLEN

Vorig jaar werden de haas en het konijn toegevoegd aan de Rode Lijst. Ook werd dat jaar uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend, wegens teruglopende aantallen. Een andere zorgwekkende en significante afname is te zien bij de fazant, ook weer een soort die ‘vrij bejaagd’ mag worden in het jachtseizoen. “Er is geen noodzaak om de jacht nog langer toe te staan en het benutten van wilde, doodgeschoten dieren is voor de voedselvoorziening van de Nederlandse burger ook niet noodzakelijk”, zegt Smit.

OPROEP AAN POLITIEK

In mei van dit jaar zegde de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit toe onderzoek te laten doen naar de staat van instandhouding van de jachtsoorten.1 Dit betekent dat er dit jachtseizoen waarschijnlijk weer 300.000 dieren het leven zullen laten. Vanuit het voorzorgsprincipe zou er gestopt moeten worden met alles wat kwetsbare populaties mogelijk in gevaar brengt, zoals het doden van duizenden of tienduizenden van deze dieren.

Smit: “Wij roepen de politiek op om alles in het werk te stellen om de jacht te sluiten, de wildlijst af te schaffen en de genoemde soorten actief te beschermen. Dit moet afgelopen zijn."

HELP MEE

Animal Rights wil de brief door zoveel mogelijk mensen laten medeondertekenen. Zet je handtekening hier.


De brandbrief wordt gesteund door: Bibi Dumon Tak (auteur), Dennis Vink (bioloog, oprichter Plantbased Dennis), Hans Bouma (dichter, publicist, theoloog), Jan Siebelink (romanschrijver), Janneke Hogervorst (epidemioloog), Jan Paul Schutten (schrijver), Jen Hochmuth (bioloog), Jeroen Siebelink (schrijver en journalist), Judith van Willigen (oprichter en eigenaar Bonusvegan), Karen Soeters (oprichter House of Animals), Loretta Schrijver (presentatrice), Lisette Kreischer (fotograaf, schrijver en herborist), Mark Kulsdom (oprichter Dutch Weedburger), Willem Vermaat (auteur en dierethicus)

En door: Animal Earth, stichting Bite Back, ​CAS International (Comité Anti Stierenvechten), Comité Dierennoodhulp, Dierenartsenvereniging Caring Vets, Dier&Recht, stichting Dierenradar, Dierenrechten Alliantie, Diervriendelijk Nederland, stichting Fauna4Life, stichting Free Animal, House of Animals, jongerenorganisatie Veggie Squad, PETA Nederland, Rechten voor al wat leeft, stichting Save Movement the Netherlands, stichting Stamina, The Dutch Weedburger, Varkens in Nood.