Main content

Inhoud

Jacht op konijnen en eenden geopend

Nieuws: 23 augustus 2021
Jacht

Vanaf vorige week (15 augustus) tot en met 31 januari is het jachtseizoen op eenden en konijnen weer geopend. Een jaarlijks terugkerend moment, waarna deze dieren moeten vliegen en rennen voor hun leven. Animal Rights is fel tegenstander van de jacht. Jessica Smit, campagneleider: “De populatie eenden neemt af en konijnen zijn toegevoegd aan de rode lijst. Er zijn meer en meer redenen om de jacht te verbieden, inclusief een meerderheid in de Tweede Kamer1, maar toch gaat de jacht gewoon door. Ten koste van duizenden levens.”

Hieronder vind je vier vragen en antwoorden over de jacht op konijnen en wilde eenden.

1) WAT IS HET JACHTSEIZOEN?

Het jachtseizoen is de periode waarin op vijf diersoorten gejaagd mag worden. Deze dieren worden ook wel de wildsoorten genoemd. Het jachtseizoen op wilde eenden en konijnen begint op 15 augustus en loopt door tot en met 31 januari. Op 15 oktober is de officiële opening van het jachtseizoen. Vanaf dat moment mag er ook op hazen, fazanten en houtduiven geschoten worden. "Konijnen worden uit hun holen gejaagd met fretten en gevangen met netten of kooien, ze worden achterna gezeten met gefokte roofvogels en honden en uiteindelijk doodgeschoten met geweren. De plezierjacht is een grote gruwel die zo snel mogelijk moet worden verboden”, zegt Smit.

Meer informatie: plezierjacht in Nederland

2) DIT ZIJN TOCH ALGEMENE SOORTEN ?

Wilde eenden en konijnen worden gerekend tot de algemene soorten: dieren die je overal kan tegenkomen. Helaas zijn volgens de Zoogdiervereniging konijn en haas sinds 1950 maar liefst 60-70% in aantal geslonken.1 Afgelopen november werd het konijn toegevoegd aan de Rode Lijst. Ook volgens de IUCN Red List of Threatened Species, die werkt met 10-jaarstrends, krijgt het konijn een Rode Lijst status.2

De wilde eend is één van de meest bejaagde diersoorten van Nederland. Vorig jaar werd door Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend. De wilde eend is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten hadden dat het er langzaam minder werden. Sinds 1990 is ongeveer 30 procent van de broedpopulatie verdwenen.3

Lees ook: Rode Lijst is betrouwbaar, maar jacht gaat door.

“Zelfs algemene soorten raken nu bedreigd. Ook al wordt jachtdruk niet aangewezen als dé oorzaak van het teruglopen van de aantallen: het helpt in ieder geval niet. We zouden uit voorzorg moeten stoppen met alles wat gevaar oplevert voor de populatie”, zegt Smit.

3) OM HOEVEEL DIERENLEVENS GAAT HET?

Eenden staan in de top vijf van meest gedode wilde dieren in Nederland. In 2019 zijn er 98.500 eenden gedood in het jachtseizoen. Bij konijnen ging het in 2019 om 9.500 individuen.1 Smit: “Deze cijfers worden door jagers zelf gerapporteerd. Ook zijn er verschillen tussen provincies in manier van rapporteren. Niemand weet exact om hoeveel dieren het gaat.” De cijfers van 2020 zijn nog niet volledig.

Lees ook: afschot van wilde dieren in cijfers

4) WAT WIL ANIMAL RIGHTS?

Animal Rights wil dat de jacht op alle vijf de jacht- of wildsoorten onmiddellijk wordt verboden. Naar schatting worden er elk jachtseizoen zo'n 300.000 dieren doodgeschoten voor het amusement van een kleine groep jagers. De plezierjacht bestaat onder andere om te benutten uit de natuur. Het “oogsten" van dieren uit de natuur is onnodig, er is immers genoeg (plantaardig) voedsel in Nederland, en degradeert wilde dieren tot scharrelvlees. Wilde dieren zijn levende, voelende wezens die recht hebben op hun eigen plek in ons landschap, een rol spelen in ecologische systemen en zoveel mogelijk met rust moeten worden gelaten.

Animal Rights is acties aan het voorbereiden voor de komende maanden.