Main content

Inhoud

75.000 eenden afgeslacht in Zuid-Holland

Nieuws: 15 augustus 2020
Jacht

Animal Rights trekt aan de alarmbel over het grote aantal eenden dat jaarlijks in het jachtseizoen wordt doodgeschoten. Vanaf vandaag tot en met 31 januari is het jachtseizoen op eenden en konijnen weer geopend. In Zuid-Holland liggen de afschotcijfers het hoogst. Vanaf 2016 t/m 2018 werden er bijna 75.000 wilde eenden gedood.1 “In Zuid-Holland zijn zowel de broedvogelstand als de winterpopulatie systematisch gedaald. In twintig jaar tijd zijn beide populaties gehalveerd.2 Hoe is het mogelijk dat vandaag de jacht gewoonweg van start gaat?”, vraagt campagneleider Jessica Smit zich af.

Lees ook: eenden en konijnen rennen en vliegen voor hun leven

Wij vinden het misselijkmakend dat elk jaar honderdduizenden dieren moeten sterven voor het genot van een kleine groep jagers.

Jessica Smit, Animal Rights

HET GAAT NIET GOED MET DE WILDE EEND

De wilde eend is één van de bekendste watervogels in Nederland. De wilde eend is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten hadden dat het er de laatste decennia langzaam steeds minder werden. Sinds 1990 is ongeveer 30 procent van de landelijke broedpopulatie verdwenen. Het aantal overwinterende wilde eenden is sinds 1990 met 40 procent gedaald.1

Naar schatting leven er zo’n 200.000 tot 300.000 broedparen in ons land. De afname van de broedpopulatie heeft zich in vrijwel alle landschappen voorgedaan. Alleen in stedelijk gebied lijkt de stand de afgelopen tien jaar stabiel. Bij een afnemende populatie, waarbij er voor de daling (nog) geen verklaring is, lijkt het niet meer dan logisch om te stoppen met het bejagen van die populatie. Ieder doodgeschoten dier is er immers één te veel.

Smit: “Ook al wordt jachtdruk niet aangewezen als dé oorzaak van het teruglopen van de aantallen: het helpt in ieder geval niet. We moeten uit voorzorg stoppen met alles wat mogelijk gevaar oplevert voor de populatie.”

Lees ook: ban de jacht in het Jaar van de Wilde Eend

Jagers doen voorkomen dat de schade enorm zal toenemen als de jacht stopt, maar het grootste gedeelte van het jaar wordt er niet op eenden gejaagd en is er ook geen schade.

Jessica Smit, Animal Rights

HOOGSTE AFSCHOT, GEEN SCHADE

Voor drie jaar op rij zijn de meeste eenden doodgeschoten in de provincie Zuid-Holland. Opmerkelijk is dat wilde eenden helemaal geen schade aan landbouwgewassen veroorzaken. Volgens de Monitor Faunaschade van BIJ12, een organisatie die gegevens verzamelt voor de provincies, is er vanaf 2015 geen enkele schade uitgekeerd.1 Er zijn slechts twee schadebedragen bekend. In 2014 werd een bedrag van € 124,- uitgekeerd en in 2015 een bedrag van € 280,-.

Smit: “Jagers doen voorkomen dat de schade enorm zal toenemen als de jacht stopt, maar het grootste gedeelte van het jaar wordt er niet op eenden gejaagd en is er ook geen schade. Jagers hebben dan ook een rechtstreeks belang bij de jacht en zullen hun hobby niet zonder slag of stoot opgeven.”

STOP DE JACHT!

Animal Rights roept de provincie Zuid-Holland en andere provincie op de jacht op de wilde eend onmiddellijk stop te zetten. Smit: “Wij vinden het misselijkmakend dat elk jaar honderdduizenden dieren moeten sterven voor het genot van een kleine groep jagers en pleiten voor een volledig verbod op de plezierjacht in Nederland.”

Bekijk ons rapport: 20.000 handtekeningen tegen de plezierjacht.

Eerdere beelden van de jacht op eenden.