Main content

Inhoud

Kamervragen - Jaar van de Wilde Eend

Nieuws: 11 september 2020
Jacht

Sinds 15 augustus is het jachtseizoen op wilde eenden en konijnen geopend. Tegelijkertijd is dit jaar door Sovon Vogelonderzoek en de Vogelbescherming uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend. Sinds 1990 is de broedpopulatie met maar liefst 30% afgenomen. Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks stelde gisteren politieke vragen over de opening van de jacht op deze soort en het teruglopen van de populatie. Het kamerlid wil o.a. weten wanneer de minister bereid is een einde te maken aan de jacht op de wilde eend, gelet op de slechte instandhouding van de soort.

Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “De wilde eend is één van de meest bejaagde diersoorten van Nederland. Op dit moment worden er volop eenden uit de lucht geschoten. Het is hoog tijd dat hier politieke aandacht voor komt.”

Lees ook: 75.000 eenden afgeslacht in Zuid-Holland

Op dit moment worden er volop eenden uit de lucht geschoten.

Jessica Smit, Animal Rights

HALLUCINANTE AANTALLEN

Naar schatting leven er tussen 200.000 en 300.000 broedparen in Nederland. In de winter komen vogels uit andere landen, waaronder Scandinavië en Rusland, in Nederland overwinteren. De maximaal geschatte winteraantallen liggen tussen de 600.000-800.000 dieren. Sinds 1990 is ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie verdwenen. Het aantal overwinterende wilde eenden is sinds 1990 met 40 procent gedaald.1

Uit het meest recente onderzoek van Animal Rights blijkt dat er in 2017 maar liefst 105.000 eenden zijn doodgeschoten. In 2018 ging het om meer dan 114.000 eenden.1 Jessica: “Op een broedpopulatie van 200.000 tot 300.000 dieren zijn dit hallucinante aantallen. De jacht zou per direct gesloten moeten worden.”

Lees ook: plezierjacht in Nederland

In enkele maanden tijd zorgen een handjevol jagers voor de dood van tienduizenden eenden.

Jessica Smit, Animal Rights

STOP DE JACHT

Animal Rights pleit al langer voor een volledige jachtstop. Eerder dit jaar overhandigde de organisatie 20.000 handtekeningen tegen de plezierjacht. Smit: “De cijfers zijn schrikbarend. In enkele maanden tijd zorgen een handjevol jagers voor de dood van tienduizenden eenden."

Kamervragen

Vragen van het lid Bromet (GroenLinks) aan minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Jaar van de Wilde Eend, toch worden ze afgeschoten’.

 1. Bent u bekend met het artikel ‘Jaar van de Wilde Eend, toch worden ze afgeschoten’?
 2. Wat vindt u ervan dat in 2017 90.000 wilde eenden zijn afgeschoten, 90.000 individuen op een winterpopulatie van 600.000-800.000 individuen, dus meer dan 10%?
 3. Bent u zich ervan bewust dat de jacht ook een zeer verstorend effect heeft op vele andere soorten watervogels die bij wet beschermd zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?
 4. Deelt u de mening dat de achteruitgang van de wilde eend illustratief is voor de achteruitgang van de basiskwaliteit in het landelijk gebied? Kunt u uw antwoord toelichten?
 5. Bent u bekend met het feit dat dit jaar het Jaar van de Wilde eend is uitgeroepen door Sovon en de Vogelbescherming omdat de soort met 30% is afgenomen sinds 1990?
 6. Deelt u de mening dat dit een zorgelijke ontwikkeling is en kunt u toelichten hoe u kijkt naar de positie van de eend op de wildlijst in relatie tot deze ontwikkeling?
 7. Wanneer zou u een einde maken aan de jacht op de wilde eend, gelet op de slechte instandhouding van de soort?
 8. Klopt het dat ook de fazant, een andere soort op de Nationale Wildlijst, sterk achteruitgaat maar wel vrij bejaagd mag worden? Zo ja, wat vindt u ervan dat deze dieren, ondanks het hard achteruitgaan van de soort, vrij bejaagd mogen worden?
 9. Klopt het dat ooit de patrijs en de korhoender op de Nationale Wildlijst stonden, waarvan respectievelijk één onder een Europees gesubsidieerd beschermingsprogramma valt en er van de ander nog maar een handvol in ons land leven? Zo ja, wat vindt u hiervan?
 10. Heeft u een langetermijnvisie ontwikkeld op de wilde eend en andere soorten op de wildlijst? Zo ja, wat is deze? Zo nee, deelt u de mening dat een langetermijnvisie wenselijk is voor de soorten op de wildlijst voor het geval dat deze soorten in aantallen sterk achteruitgaan?
 11. Deelt u de zienswijze dat historisch gezien elke soort die op de wildlijst heeft gestaan, er steeds af wordt gehaald omdat het vanzelf slechter gaat en heeft u onderzocht of het hier gaat om een causaal verband? Kunt u dit toelichten?
 12. Deelt u de mening dat het instrument wildlijst intrinsiek niet gericht is op de bescherming van soorten in de natuur, omdat deze soorten vogelvrij zijn en er dus pas kan worden ingegrepen nadat het slechter gaat met een soort? Kunt u dit toelichten?
 13. Bent u bereid een alternatief voor de wildlijst te onderzoeken? Zo ja, op welke termijn zou u dit kunnen doen?