Main content

Inhoud

Animal Rights hekelt demoniseren wasbeer

Nieuws: 19 november 2019
Jacht

Animal Rights is geschokt over het voornemen van de provincie Gelderland om wasberen volledig uit te roeien. Erik Koffeman, van de lokale jagersvereniging, wil naar eigen zeggen wasberen niet opvangen, maar echt uit het systeem halen en dus afmaken.1 Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “Zoals gebruikelijk staan jagers met geladen geweren te popelen om aan de slag te gaan. De wasbeer wordt gedemoniseerd op basis van misinformatie en paniekzaaierij. Wij willen dat de overheid ijvert voor het accepteren van de wasbeer als ingeburgerde soort."

Teken nu: accepteer de wasbeer

De wasbeer wordt gedemoniseerd op basis van misinformatie en paniekzaaierij.

Jessica Smit, Animal Rights

DUITSE OPMARS NIET MEER TE STOPPEN

De wasberen in Gelderland moeten volgens het provinciebestuur worden uitgeroeid, omdat ze een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. De dieren komen in grote delen van Duitsland voor en de populaties groeien snel. In de grensstreek zijn de aantallen nog laag, maar dat zal naar verwachting op korte termijn veranderen. In Duitsland beschouwt men de wasbeer als een ingeburgerde soort. De NVWA noemt volledige eliminatie wegens continue instroom uit andere landen op de lange termijn niet haalbaar.1

Jessica Smit: “Het is niet reëel om te verwachten dat de Duitse opmars van wasberen gestopt kan worden. Wil de provincie tot het einde der tijden wasberen blijven doodschieten?”

In heel Europa is tot op heden geen bewijs gevonden voor negatieve effecten van de wasbeer op biodiversiteit. Waarom provincies dit lopen te roeptoeteren is voor ons een raadsel."

Jessica Smit, Animal Rights

Misinformatie en paniekzaaierij

De wasbeer komt van oorsprong niet in Europa voor en is in 2016 op de Europese lijst van invasieve exoten geplaatst.1 Deze lijst wordt ook wel de Unielijst genoemd. Het dier is echter niet op deze lijst geplaatst wegens een gevaar voor inheemse natuur. Smit: "In heel Europa is tot op heden geen bewijs gevonden voor negatieve effecten van de wasbeer op biodiversiteit.2 Waarom provincies dit lopen te roeptoeteren is voor ons een raadsel."

Wasberen zijn op de Unielijst geplaatst, omdat ze schade kunnen veroorzaken aan stallen, viskwekerijen of andere bedrijfsmatigheden.3 In Nederland is dergelijke schade nog niet gemeld of bekend. Ervaringen uit Duitsland, waar lokaal hoge dichtheden van populaties worden bereikt, leren dat er slechts geringe economische schade is.4

Besmetting van mensen met de wasbeerrondworm, waar vaak naar verwezen wordt, is zeer zeldzaam. In de periode van 1973 tot 2002 zijn in de Verenigde Staten 14 mogelijke gevallen bekend. Daarnaast zijn maar liefst meer dan 90 soorten wilde en gedomesticeerde dieren, waaronder kippen, konijnen en honden, geïdentificeerd als drager. 1

ACCEPTEER DE WASBEER

Zodra wasberen zich in meer delen van Nederland gaan vestigen, zijn alle regelmatig opgeworpen argumenten met betrekking tot biodiversiteit, economische schade en volksgezondheid minimaal of niet aan de orde. Animal Rights wil dat de overheid stopt met het zaaien van paniek, het verspreiden van misinformatie en ijvert voor het accepteren van de wasbeer als ingeburgerde soort.

Teken nu: accepteer de wasbeer

Accepteer de wasbeer Teken de petitie! Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer