Main content

Inhoud

Animal Rights overhandigt petitie trofeejacht aan minister Khattabi

Nieuws: 9 maart 2022
Jacht

Op 8 maart heeft Animal Rights de petitie tegen de trofeejacht met 37.000 handtekeningen overhandigd aan federaal minister van Milieu Khattabi. Met deze petitie eist Animal Rights een importverbod op jachttrofeeën en een totaalverbod op trofeejacht. Op diezelfde dag werd het voorstel van resolutie dat de invoer van jachttrofeeën van bepaalde diersoorten verbiedt, bijna unaniem goedgekeurd in de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat.

Campagnecoördinator Legon: "Wij zijn heel tevreden! Een gevecht van lange adem resulteert in een belangrijke overwinning voor wilde dieren. Maar de strijd is nog niet gestreden: wij blijven doorgaan tot er een totaalverbod bestaat op trofeejacht, ongeacht welke diersoort.''

"Wij zijn heel tevreden! Een gevecht van lange adem resulteert in een belangrijke overwinning voor wilde dieren. Maar de strijd is nog niet gestreden: wij blijven doorgaan tot er een totaalverbod bestaat op trofeejacht, ongeacht welke diersoort."

Joffrey Legon, Animal Rights

Een gevecht van lange adem

Animal Rights vecht al vele jaren onverbiddelijk door tegen de barbaarse trofeejacht. In de zomer van 2020 werd er dan uiteindelijk een wetsvoorstel ingediend1 dat een grote stap voorwaarts zou betekenen inzake de bescherming van bedreigde wilde dieren. Na maandenlang samenwerken met verschillende organisaties en met verschillende parlementsleden, zien we nu dat het vele werk zijn vruchten afwerpt. Schedels, huiden, poten, hoorns en andere lichaamsdelen kunnen nu blijven waar ze thuishoren: op of aan het dier zelf.

Lees hier meer: Resolutie in plaats van wet


  1. Het voorstel werd ingediend door parlementsleden Kris Verduyckt, Melissa Depraetere (Vooruit) en Mélissa Hanus (PS) 

Ontmoeting met federaal minister van Milieu Khattabi

Minister Zakia Khattabi heeft ons uitgenodigd op haar kabinet om de handtekeningen te ontvangen. Ze bedankte ons voor onze inzet en gaf aan initiatieven te zullen nemen om ook op Europees niveau verandering teweeg te brengen.

Legon: "Het was een zeer aangenaam gesprek. Ze draagt onze waarden een warm hart toe."

"Schedels, huiden, poten, hoorns en andere lichaamsdelen kunnen nu blijven waar ze thuishoren: op of aan het dier zelf."

Legon, Animal Rights

Plenaire vergadering

Nu het voorstel van resolutie voor een importverbod op jachttrofeeën van bepaalde diersoorten door de commissievergadering is geraakt, moet het ook nog door het gehele federale parlement goedgekeurd worden. Minister Khattabi deelde ons mee dat die vergadering plaatsvindt één week na de vergadering in de commissie.

Legon: "Alles wijst wel de goede richting uit. Het zou zeer opmerkelijk zijn mocht een resolutie na een bijna unanieme beslissing voor, ineens niet door de plenaire vergadering geraken."

"Het dierenleed dat met de jacht gepaard gaat mag ook niet vergeten worden. De trofeejacht moet in de eerste plaats verboden worden om de individuele dieren zelf te beschermen."

Intrinsieke waarde

De bescherming en het herstel van de biodiversiteit is een hoofdprioriteit. Deze resolutie die wilde dieren bescherming biedt, is fantastisch. Een importverbod geeft een sterk signaal en wakkert het collectief bewustzijn aan. Maar naast het belang voor de biodiversiteit wijst Animal Rights op de individuele rechten van de dieren.

Legon: ““Het dierenleed dat met de jacht gepaard gaat mag ook niet vergeten worden. De trofeejacht moet in de eerste plaats verboden worden om de individuele dieren zelf te beschermen. Maar al te vaak wordt het individu uit de vergelijking gehouden."

Lees hier: Importverbod jachttrofeeën stap dichterbij
Lees hier: Importverbod jachttrofeeën staat nu echt voor de deur