Main content

Inhoud

Dierenrechten in de grondwet

TEKEN DE PETITIE!

Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen.

Animal Rights

TEKEN DE PETITIE!
(See below for English)

Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen.

Daarnaast wil Animal Rights dat aan de tweede zin van artikel 1 uit hoofdstuk 1, na ras en geslacht, het woord ‘soort’ toegevoegd wordt.

Artikel 1 zou dan luiden:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, soort of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Lees er hier meer over: Dierenrechten in de grondwet


SIGN THE PETITION!

Animal Rights wants all animals in the Netherlands, wild and in captivity, recognized as citizens, persons and residents, and provided with constitutional rights.

In addition, Animal Rights wants the word "species" to be added to the second sentence of Article 1 from Chapter 1, after race and gender.

Article 1 then reads:

“All those who are in the Netherlands are treated equally in the same cases. Discrimination based on religion, belief, political affiliation, race, sex, species or on any grounds whatsoever is not permitted."

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer