Main content

Inhoud

Gemeente Ermelo door rechtbank op vingers getikt - Animal Rights blijft actievoeren tegen eendenindustrie

Nieuws: 10 april 2022
Slacht

Teamleden van Animal Rights schrijven de namen van alle deelnemers van de actie 'Eendjes van de kaart' op.

De gemeente Ermelo en de provincie Gelderland zijn op de vingers getikt voor het niet handhaven bij Tomassen Duck-To. Een buurtbewoner had het college van B&W gevraagd om handhavend op te treden tegen (onder andere) de illegale bouwwerken van Tomassen en het handelen in strijd met het bestemmingsplan en de milieuvergunning.

Ondertussen zet Animal Rights de strijd tegen de eendenindustrie voort. Deze week bieden we ruim drieduizend handtekeningen aan de minister van Landbouw aan.

Het is schandalig dat de gemeente Ermelo de omstreden eendenslachterij de hand boven het hoofd blijft houden. De wensen van de pluimvee-industrie worden serieuzer genomen dan de zorgen van buurtbewoners.

Anna Krijger, Animal Rights

Gemeente en provincie door rechter berispt

Op 31 maart 2022 zijn er twee bestuursrechtelijke uitspraken gedaan door de rechtbank Gelderland die betrekking hebben op eendenslachter Tomassen Duck-To in Ermelo.1 2 Zowel de provincie Gelderland als de gemeente Ermelo is door de rechtbank in het ongelijk gesteld als het gaat om het niet handhavend optreden tegen het bedrijf Tomassen Duck To. Wel hebben beide partijen de mogelijkheid in beroep te gaan bij de Raad van State.

Een buurtbewoner had B&W in 2018 gevraagd om handhavend op te treden tegen (onder andere) de illegale bouwwerken van Tomassen Duck-To en het handelen in strijd met het bestemmingsplan en de milieuvergunning.

De rechtbank verwijt Ermelo dat er inmiddels een “onaanvaardbare impasse” is ontstaan en wijst het college erop dat ze “niet verplicht is om af te zien van handhaving als er sprake zou zijn van concreet zicht op legalisatie” en voegt daaraan toe: “Het blijven stilzitten is niet evenredig naar omwonende toe.” De rechtbank draagt Ermelo op om binnen zes weken een nieuw besluit te nemen en legt het college een dwangsom op.

Animal Rights vindt het schandalig dat de omstreden eendenslachter onder het mom van 'zicht op legalisatie' al jaren zijn gang kan gaan en hoopt dat gemeente en provincie eindelijk handhavend zullen optreden.

Van mishandelingen tot vogelgriep: eenden zijn dodelijke slachtoffers van wreed en ondoordacht menselijk handelen. Hier moet een einde aan komen.

Anna Krijger, Animal Rights

Animal Rights eist einde aan de eendenindustrie

Nederlandse eendenhouderijen en de enige Nederlandse eendenslachterij, Tomassen Duck-To, zijn al langer negatief in het nieuws. Animal Rights onthulde met undercoverbeelden dat de eenden, wanneer ze gevangen worden om naar de slachterij te worden gebracht, wreed worden mishandeld. Dieren worden doodgeschopt en tegen de muur doodgeslagen. Na een jarenlange juridische strijd legde de NVWA uiteindelijk boetes op aan de overtreders.

De actie 'Eendjes van de kaart', die oproept tot een einde aan de eendenhouderij, leverde drieduizend handtekeningen op. De namen van de deelnemers zijn op grote kaarten geschreven die speciaal voor deze actie zijn ontworpen. Aankomende week biedt Animal Rights de kaarten aan bij het ministerie van Landbouw. Andere acties volgen!