Main content

Inhoud

60.000 handtekeningen tegen dodelijke experimenten met honden en katten

Nieuws: 2 november 2022
Dier­proeven

Op dinsdag 1 november overhandigde Animal Rights de meer dan 60.000 keer ondertekende petitie 'Stop dodelijke experimenten op honden en katten' aan de commissies LNV, OCW en VWS van de Tweede Kamer. De petitie was een gezamenlijke actie van Animal Rights Nederland en België.

Directe aanleiding voor de aanbieding is de vergunning die de minister waarschijnlijk dit jaar nog verleent aan proefdiercentrum Charles River in Den Bosch. Met deze vergunning heeft het commerciële bedrijf opnieuw toestemming om de komende vijf jaar weer duizenden honden en katten te gebruiken in weerzinwekkende experimenten.

Jaarlijks duizenden experimenten

In Nederland worden jaarlijks nog steeds duizenden experimenten op honden en katten uitgevoerd. De meeste van deze experimenten zijn wettelijk verplichte veiligheidstesten. In de praktijk draait het voornamelijk om het afvinken van dierproeven zodat de producten op de markt mogen komen. De dierproeven worden vooral uitgevoerd bij commerciële proefdiercentra zoals Charles River.

Paulien Edixhoven van Animal Rights: “Het verborgen leed in de laboratoria is enorm. Zo worden honden vergiftigd met onder andere landbouwgif en worden ze gedwangvoederd. Ook lijden ze vaak aan ernstige buikpijn, diarree, stuiptrekkingen, toevallen, verlammingen of bloedingen uit de neus, mond of genitaliën voordat zij uiteindelijk sterven of gedood worden. Dit moet stoppen. Bovendien moeten de ex-proefdieren worden overgebracht naar een veilige opvangplek.”

Er bestaan niet alleen proefdiervrije onderzoeksmethoden, maar ze worden ook in een recordtempo ontwikkeld. Veel van deze methoden zijn niet alleen beter voor dieren, maar ook voor mensen. Bij deze geavanceerde proefdiervrije methoden wordt gebruikgemaakt van menselijke cellen en organen, 3D-prints, robots en computers die niet afhankelijk zijn van dieren.

Tweede Kamer schaart zich achter proefdieren

In 2022 heeft de Kamer maar liefst 8 moties aangenomen die zouden kunnen zorgen voor echte verandering voor proefdieren. Zo wil ze het volgende:

• in kaart brengen welke dierproeven geen tot weinig voorspellende waarde hebben;
• de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie stimuleren en overbodige dierproeven verminderen;
• een plan van aanpak om de transitie naar proefdiervrije innovaties te versnellen;
• voorrang voor initiatieven die bijdragen tot een onmiddellijke daling van het aantal dierproeven;
• een tijdpad om veiligheidstesten voor dierproeven te beëindigen;
• binnen Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) werk maken van het OMA-model waarbij niet de dierproef, maar de onderzoeksvraag en de daarvoor meest succesvolle methode centraal staat;
• knelpunten op de route van lab naar praktijk oplossen;
• snelle verlaging van het aantal dieren gedood 'in voorraad'.

Charles River plant opnieuw grote uitbreiding

De plannen van Charles River druisen regelrecht in tegen de wens van de Kamer: Charles River heeft namelijk een aanvraag bij de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) ingediend, om op haar locatie in Den Bosch het aantal dierproeven opnieuw flink uit breiden. Nog geen twee jaar geleden is er reeds uitgebreid van 265.850 naar 388.150 dierproeven, een stijging van 46%!

Met het indienen van onze petitie roept Animal Rights de Tweede Kamer op tot het niet verlenen van de vergunning en een forse versnelling van dierproefvrij onderzoek.