Main content

Inhoud

Brandbrief tegen dierproeven overhandigd in Den Haag

Nieuws: 18 januari 2023
Dier­proeven

Animal Rights en Partij voor de Dieren Den Bosch hebben gisteren een brandbrief tegen dierproeven aan een naaste medewerker van minister Adema overhandigd. In de brief, die 3.555 keer ondertekend is in vier weken, wordt de minister van LNV gevraagd dierproeven zo snel mogelijk af te bouwen.

Een einde aan dierproeven moet prioriteit zijn

Minister Adema van LNV heeft sinds gisteren een indrukwekkende herinnering aan de wreedheden van dierproeven op zijn kantoor staan. Samen met Partij voor de Dieren Den Bosch overhandigde Animal Rights woensdag een brandbrief aan het ministerie en daarbij gaven we ook een bord met de afbeelding van proefdier Charlie. Hopelijk zal de indringende blik van de beagle, een veelgebruikt hondenras in dierproeven, de minister aansporen zijn belofte te houden. Een belofte aan de Tweede Kamer, de Nederlandse bevolking én de honderdduizenden dieren die ieder jaar in Nederland lijden en sterven als gevolg van gruwelijke en zinloze experimenten. Dierproeven moeten worden afgebouwd, niet opgevoerd. Dit moet topprioriteit zijn.

Minister 'niet blij'

Proefdiercentrum Charles River mag de komende vijf jaar 649.495(!) dieren vergiftigen. Dat is meer dan een verdubbeling van het aantal dieren dat de multinational in de vorige periode mocht gebruiken. En dat terwijl toenmalig staatssecretaris in 2016 Martijn van Dam namens het kabinet de ambitie uitsprak dat Nederland in 2025 'wereldleider' zou zijn in proefdiervrije innovatie.1 Daar is niets van terechtgekomen. Van het ministerie hoorden wij dat minister Adema ook 'niet blij' is met de aantallen in de nieuwe vergunning aan Charles River. Toch is hij eindverantwoordelijk voor de vergunning die is afgegeven.

Paulien Edixhoven van Animal Rights: “Minister, maak er werk van om voor eens en altijd de gruwelen te beëindigen die proefdieren achter gesloten laboratoriumdeuren moeten ondergaan. De testen zijn onzinnig, onbetrouwbaar en veroorzaken onnoemelijk veel leed.”

Eisen in de brandbrief

In de brandbrief, die binnen vier weken door 3555 mensen werd ondertekend, doen we de volgende oproep aan de minister:

• maak werk van de moties die bij het AO Dierproeven 2022 zijn aangenomen, waaronder de moties Beëindigen veiligheidstesten en Versnellen Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI);
• trek de vergunning voor Charles River in en verleen geen algemene vergunningen meer: proefdiernemers hebben hiermee vrij spel, wat niet de bedoeling is van de Wet op dierproeven;
• verleen geen vergunningen meer die om méér proefdieren vragen, uw doel is afbouwen, niet opbouwen;
• voer uw eigen beleid uit: forse afbouw giftigheidstesten, ten behoeve van betere wetenschap, betere veiligheidsbeoordeling en betere gezondheid door de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek;
• creëer draagvlak bij de Europese Commissie voor aanpassing van sterk achterhaalde regelgeving die het testen van medicijnen op dieren nog verplicht en voor het vereenvoudigen van goedkeuring van diervrije testmethoden bij chemische stoffen.

Wat kan de minister doen?

De minister heeft de mogelijkheid om de afgegeven vergunning aan Charles River in te trekken. Wanneer hij uitvoering aan zijn opdracht wil geven, verwachten wij dat de vergunning opnieuw kritisch wordt bekeken en vernietigd zal worden. Ook kijken wij met grote verwachting uit naar het eerstvolgende Tweede Kamerdebat over dierproeven. Wij verwachten concrete plannen van de minister ten aanzien van het afbouwen van dierproeven en gaan ervan uit dat hij inzicht verschaft over op welke manier Nederland draagvlak creëert bij de Europese Commissie, waar veel wetgeving over dierproeven wordt bepaald.

Eileen Samshuijzen van Partij voor de Dieren Den Bosch: “De minister heeft een opdracht liggen vanuit de Tweede Kamer om dierproeven zo snel mogelijk te stoppen, daarnaast geeft de minister aan niet blij te zijn met de massale uitbreiding van Charles River. Dan is het nú tijd om daad bij woord te voegen. Minister, begin te handelen en laat zien dat u uw taak serieus neemt.”

Wij duimen voor de positieve invloed die onze Charlie op minister Adema zal hebben met zijn dagelijkse aanwezigheid!

Hoe nu verder?

Op 11 januari organiseerden Animal Rights en Partij voor de Dieren Den Bosch een succesvolle demonstratie voor de poort van Charles River. En ook na het overhandigen van de brandbrief zetten we onze acties tegen dierproeven voort!

We sturen de brandbrief ook nog aan de ministers van OCW (Wetenschap) en VWS (Volksgezondheid), omdat zij ook over dierproeven gaan, en aan de commissie LNV van de Tweede Kamer. Daarmee komt de brief op de agenda van binnengekomen stukken bij het volgende debat Dierproeven, hopelijk dit voorjaar. Daarnaast loopt de rechtszaak van Animal Rights tegen de vergunning voor Charles River nog. Wordt vervolgd!