Main content

Inhoud

Onderzoek in de veeteelt en slachthuizen

Animal Rights legt door middel van beeldmateriaal de misstanden bloot achter de gesloten deuren in de veehouderij. Het beeldmateriaal bereikt vaak een groot publiek via de pers, en veroorzaakt een storm van protest. Dankzij onze beelden wordt de bevolking zich meer bewust van wat zich daar afspeelt. Hieronder volgt een overzicht van publicaties van beeldmateriaal.

 • Mei 2023 Animal Rights filmt de slachtoffers van een zoveelste transportongeluk, deze keer in het West-Vlaamse Ruiselede. De overleden dieren lagen onder een zeil in het veld langs de gracht waar het dodelijke ongeval gebeurde. Op de Animal Rights beelden is te zien hoe Rendac de kadavers oplaadt om ze mee te nemen voor vernietiging. Sommige lichamen hebben schrammen en we zien een varken met een bebloede snuit. Dieren in de vleesindustrie worden als goederen behandeld, zelfs wanneer ze sterven is er geen enkele waardigheid en worden hun lichamen als afval in containers gekieperd om mee te nemen voor destructie.

 • April 2023 Animal Rights brengt alweer aan het licht via inspectierapporten met beeldmateriaal hoe niet-transportwaardige dieren over de grens naar België vervoerd worden. Vooral bij slachthuis Moerbeko - waar Animal Rights in 2020 vreselijke undercoverbeelden van publiceerde - in Zele gaat het mis.

 • Januari 2023 Animal Rights publiceert beelden van hoe kreeften in plastic verpakkingen liggen te wachten op de dood bij supermarkt Delhaize in Asse. De dieren worden als eindproduct verpakt terwijl ze nog in leven zijn.

 • December 2022 Animal Rights filmde in drie West- en Oost-Vlaamse kalkoenstallen trieste beelden van creperende dieren. Het is duidelijk dat de doodzieke kalkoenen noodzakelijke zorg onthouden wordt. Nog levende kalkoenen zitten tussen vertrappelde karkassen die er op sommige plekken al minstens dagen liggen. Talloze dieren hebben pootproblemen en we zien dieren met tumoren en misvormingen die ronduit gruwelijk zijn. De beelden werden de afgelopen maanden gemaakt.

 • November 2022 Animal Rights filmt hoe de lichamen van 25.000 vleeskuikenouderdieren in het Nederlandse Neerkant afgevoerd worden voor vernietiging. De dieren werden vergast nadat een vogelgriepbesmetting ontdekt werd in het bedrijf. Waar de reguliere pers de interesse verloren lijkt te hebben in het topic vogelgriep, was Animal Rights aanwezig om dit grote onrecht vast te leggen.

 • Juni 2022 publiceert Animal Rights beelden die Varkens in Nood met ons deelde. De undercoverbeelden uit slachthuis Gosschalk in Epe tonen aan dat een waterbuffel na de bedwelming nog steeds bij bewustzijn is, elektrische schokken krijgt en wordt geslagen met de takelketting.

 • Juni 2022 Animal Rights maakte bij de Nederlandse slachthuizen in Apeldoorn en Epe beelden van dieren die blijven aangevoerd worden in de hitte. Varkens worden schuimbekkend van de vrachtwagens gehaald, lijdend onder hittestress tijdens hun laatste levensmomenten. De kippen in Epe zitten op elkaar gepropt in kratten zonder enige verfrissing.

 • Juni 2022 Animal Rights filmde hoe varkens in een vrachtwagen bij varkensslachthuis Van Hoornweder in Torhout minstens 30 minuten in de hete zon staan te wachten. De buitentemperatuur was op dat moment opgelopen tot 26 graden. Op de beelden is te zien hoe de varkens schuimbekkend en oppervlakkig ademend in de hete vrachtwagen zitten. Zelfs tijdens hun laatste levensmomenten krijgen de dieren geen greintje mededogen: varkens krijgen zelfs geen verkoeling terwijl ze letterlijk op de dood wachten in de hitte.

 • Mei 2022 Animal Rights deed zes maanden lang onderzoek naar de levensomstandigheden van varkens in de Vlaamse varkenstallen. Daar zagen we schokkende taferelen: Dieren met grote, onverzorgde abcessen, ontstoken ogen, kadavers tussen de levende varkens en kannibalisme.

 • Maart 2022 Animal Rights heeft nieuwe bewijzen verkregen van recente dierenmishandeling in slachthuis Tielt. Dat deed de organisatie door inspectierapporten op te vragen bij de dienst Dierenwelzijn waaruit blijkt dat tussen oktober en december van 2021 varkens geslagen worden met de peddel. Een kreupel dier dat niet zelfstandig uit de vrachtwagen kon komen werd eerst hardhandig natgespoten met een waterslang in plaats van meteen een noodslachting uit te voeren. Erna werd door dezelfde medewerker het bedwelmingstoestel volledig verkeerd op het hoofd van het dier geplaatst. Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de undercoverreportage rijdt Animal Rights door West-Vlaanderen met de beelden op groot scherm van een rijdende vrachtwagen.

 • Januari 2022 publiceert nieuwe undercoverbeelden uit de Nederlandse zuivelindustrie. Op de beelden is zowel de geboorte van een kalfje te zien als het melkproces waar koeien meermaals per dag aan worden onderworpen. Het bedrijf waar de beelden zijn gemaakt is leverancier van FrieslandCampina: de belangrijkste speler in het schoolmelkprogramma.

 • Januari 2022 Animal Rights filmt de slachtoffers die vielen bij een stalbrand in Geluwe. 1200 biggen vonden er de dood. We zien hoe dode biggen onder gesmolten isolatiemateriaal liggen, dat ongelooflijk heet moet geweest zijn op het moment dat het neerkwam. Het is mogelijk dat sommige dieren nog leefden op dat moment en enorme pijnen hebben doorstaan. Dieren in stalbranden sterven een gruweldood in de vlammen.

 • December 2021 verspreidt Animal Rights beelden die gemaakt werden door het Duitse Soko Tierschutz. Het gaat om beelden die in Frankrijk gemaakt werden op een vissersboot die als 'duurzaam' bestempeld wordt. We zien hoe medewerkers de krabben vertrappen en horen de rugpantsers en poten van de dieren verbrijzelen. Daarna worden ze van het dek geschopt.” De krabben worden als ongeregistreerde bijvangst illegaal gedumpt in zee. Frankrijk exporteert grote hoeveelheden visvangst naar België en Nederland.

 • Oktober 2021 toont Animal Rights met trieste beelden hoe het eindigt voor de varkens die sterven in Vlaamse varkensstallen. De dierenlevens zijn niets waard voor de varkenshouderij die alleen uit is op winstbejag. Zieke en zwakke dieren maken geen kans, zij eindigen als eerste op de afvalberg.

 • September 2021 brengt Animal Rights schokkende beelden van een stalbrand in het Vlaamse Sint-Niklaas. Alle 165.000 dieren, opgesloten in verrijkte kooien, stierven in de brand.

 • Juni 2021 in het Nederlandse Twello maakt Animal Rights undercoverbeelden in schapen- en geitenslachthuis Mulder BV. De beelden tonen hoe angstige dieren ontsnappen aan de slachters, worden getrapt en opnieuw moeten worden gevangen. Ook hoe de dieren getuige zijn van het verdoven en slachten van hun lotgenoten en hoe onwillige dieren aan de staart worden voortgedreven.

 • November 2020 bracht Animal Rights aan het licht hoe vleeskuikens lijden in een Vlaams pluimveeslachthuis, Nollens. Zowel het levend "aanhangen" aan de slachtlijn, als de elektrische waterbadverdoving zijn gruwelijk.

 • September 2020: ook in schapenslachthuis Moerbeko gaat het mis. Er is te zien hoe er met schapen wordt gesmeten, hoe de dieren getuige zijn van de slacht van hun lotgenoten en hoe zeker één schaap bij volle bewustzijn aan de slachthaak lijkt te hangen.

 • Juni 2020 ontzettende beelden uit horrorslachthuis Torhout komen naar buiten. Op de beelden zijn een lange reeks misstanden te zien: varkens die te kreupel zijn om zelfstandig uit de vrachtwagens te komen of nog net hinkend hun weg naar buiten vinden, varkens met prolapsen, varkens met necrotische wonden, varkens met enorme abcessen en hoogzwangere zeugen.

 • April 2020 wijdde het TV programma Kassa een reportage aan het leven van kooikippen. Animal Rights leverde hier een grote bijdrage aan.

 • Februari 2020 werd de documentaire 'Welche Rechte haben Tiere?' uitgezonden via Arte TV en diverse Duitse zenders. Animal Rights werkte hieraan mee om een licht te schijnen op de industriële varkenshouderij.

 • December 2019 lanceerde Animal Rights een onderzoek van een jaar naar de konijnenhouderij in samenwerking met Konijn in Nood. De beelden haalden landelijk en regionaal de pers en leidden tot kamervragen van de PvdD en de SP.

 • November 2019 filmde een Animal Rights onderzoeksteam de lijken van achtergelaten konijnen op een houderij. Ze werden breed gedeeld in het Vlaamse nieuws en TV.

 • Oktober 2019 gebruikte Zembla onder andere deze beelden in een uitzending over de kalverhouderij.

 • Juli 2019 deelde Animal Rights de beelden van SOKO Tierschutz die de mishandeling en verwaarlozing van melkkoeien op een Beiers melkveebedrijf toonden. Nederlandse en Belgische supermarktketens beëindigden of heroverwogen hun samenwerking met de kaasmaker die de melk afnam.

 • Begin juli 2019 voerde Animal Rights actie samen met The Save Movement en All For Animals aan het runderslachthuis Adriaens NV in Zottegem.

 • Eind juni filmt Animal Rights in Zuid-Holland het vreselijke lot van 'plofkippen' op transport naar het slachthuis. De beelden verschijnen onder andere in het AD.

 • Tijdens de eerste hittegolf van 2019, eind juni, filmt Animal Rights in zowel Nederland als België dieren wachtend in de volle zon in trailers voor slachthuizen. De beelden worden door diverse media overgenomen.

 • In juni 2019 brengt Animal Rights samen met RTL Nieuws een onderzoek over het transport van kreupele varkens van Nederlandse verzamelplaatsen naar Belgische slachthuizen. Het leidt tot extra onderzoek naar het functioneren van de NVWA.

 • In mei filmt Animal Rights bij een pluimveeslachthuis in Epe de verschrikkelijke toestand van moederdieren (die de eieren leggen waaruit 'plofkippen' komen).

 • Animal Rights brengt in april 2019 beelden naar buiten van de ruwe behandeling die kalveren ondergaan tijdens bloedonderzoek. De beelden worden onder andere door RTV Oost opgepikt.

 • Animal Rights brengt in februari 2019 via het TV programma Kassa in een uitzending over dons nieuwe beelden naar buiten van het verschrikkelijke leven van eenden in schuren in Flevoland.

 • Animal Rights brengt in januari 2019 trieste beelden naar buiten van de leefcondities van maar liefst 290.000 kooikippen in een dubbele megastal in Merksplas.

 • Animal Rights brengt in januari 2019 beelden naar buiten gemaakt in stallen met leghennen in Flevoland, Noord-Brabant, Gelderland, Nederlands Limburg. Ze worden onder andere getoond in het TV programma Nieuwsuur.

 • In 2018 filmde Animal Rights met verborgen camera's de misstanden in een runderenslachthuis in Hasselt.

 • In 2018 filmde Animal Rights undercover in het hart van de Nederlandse varkensindustrie.

 • In 2018 bracht Animal Rights, oa via Hart van Nederland, beelden naar buiten van het ondraaglijk lijden van leghennen in een kooi-schuur in Tollebeek, Flevoland.

 • In 2018 deelt Animal Rights beelden van SOKO Tierschutz over de behandeling van afgedankte, uitgemolken melkkoeien en hun kalveren bij een Duits slachthuis, waarvan het vlees ook naar België werd geëxporteerd. De beelden haalden onder andere het VTM Nieuws.

 • In de zomer van 2018 filmde Animal Rights hittestress bij varkens op een Vlaamse fokkerij.

 • In 2018 bracht Animal Rights via Hart van Nederland beelden naar buiten van de ruwe en respectloze behandeling van vleeskuikens door vangploegen.

 • In 2018 filmde Animal Rights de mishandeling van eenden tijdens het vangen bij eendenfokkerijen in Epe, Putten en Dalfsen. We openbaarden ook de NVWA inspectierapporten van eendenslachterij Tomassen Duck-To.

 • In 2018 bracht Animal Rights beelden naar buiten van de ruwe en respectloze behandeling die de dieren ondergaan in de Belgische vleesindustrie.Een medewerker van Animal Rights werkte een twintigtal keren undercover bij het grootste pluimvee-servicebedrijf van België.

 • In 2017 heeft Animal Rights gewonde, zieke en gestreste scharrelkippen gefilmd bij bvba Pyfferoen, een Vlaamse eierproducent die meerdere legkippenbedrijven bezit.

 • In 2017 bracht Animal Rights schokkende beelden naar buiten van dierenmishandeling in een runderenslachthuis in Izegem.

 • In 2017 onthulde een 11 maanden durend onderzoek de vele misstanden in de Veluwse eendenfokkerij.

 • In 2017 werkte een activist van Animal Rights een maand lang undercover in het varkensslachthuis te Tielt. De wreedheden die hij daar aantrof waren onbeschrijflijk. Het slachthuis werd onmiddellijk gesloten na een inspectie door de dienst Dierenwelzijn. Na 10 dagen kon het terug heropenen onder 'strenge voorwaarden'.

 • Animal Rights legt in 2016 dierenleed vast in de vleeskippensector. Hij werkte undercover in een broeierij waar met kleine kuikens gegooid wordt en hun nek gebroken wordt. De jonge dieren belanden ook tussen het afval waar ze een langzame dood sterven.

 • Animal Rights deed in 2016 onderzoek naar het leven van zeugen in een varkensstal in Vlaanderen. Op de beelden zie je dat er heel wat dierenleed gepaard gaat met de productie van varkensvlees. De biggetjes worden geboren op een metalen rooster terwijl de zeugen gevangen zitten tussen stangen, ze lijden ook aan allerlei aandoeningen.

 • Animal Rights is geschokt (2016) door de toestand waarin legkippen leven in de Vlaamse eiersector. De dierenrechtenorganisatie spreekt over horrorcondities; zij maakten beelden van gewonde, zieke en kale kippen in de kooien van een kippenschuur.

 • Animal Rights heeft in maart 2016 schokkende undercoverbeelden gemaakt in een megastal van de beruchte varkensbaron Straathof. Hierop is de lijdensweg te zien van een verzwakt biggetje die naar adem hapt terwijl zij bovenop haar dode soortgenoten in een kruiwagen ligt, wachtend op de dood.

 • Animal Rights filmt misstanden bij Porc Meat in Zele: In de wagens zaten varkens met wonden, striemen en zwellingen. Eenmaal op het terrein werden de varkens hardhandig de wagen uitgewerkt.