Main content

Inhoud

Onderzoek in de veeteelt en slachthuizen

Animal Rights legt door middel van beeldmateriaal de misstanden bloot achter de gesloten deuren in de veehouderij. Het beeldmateriaal bereikt vaak een groot publiek via de pers, en veroorzaakt een storm van protest. Dankzij onze beelden wordt de bevolking zich meer bewust van wat zich daar afspeelt. Hieronder volgt een overzicht van publicaties van beeldmateriaal.

 • Juni 2021 in het Nederlandse Twello maakt Animal Rights undercoverbeelden in schapen- en geitenslachthuis Mulder BV. De beelden tonen hoe angstige dieren ontsnappen aan de slachters, worden getrapt en opnieuw moeten worden gevangen. Ook hoe de dieren getuige zijn van het verdoven en slachten van hun lotgenoten en hoe onwillige dieren aan de staart worden voortgedreven.

 • November 2020 bracht Animal Rights aan het licht hoe vleeskuikens lijden in een Vlaams pluimveeslachthuis, Nollens. Zowel het levend "aanhangen" aan de slachtlijn, als de elektrische waterbadverdoving zijn gruwelijk.

 • September 2020: ook in schapenslachthuis Moerbeko gaat het mis. Er is te zien hoe er met schapen wordt gesmeten, hoe de dieren getuige zijn van de slacht van hun lotgenoten en hoe zeker één schaap bij volle bewustzijn aan de slachthaak lijkt te hangen.

 • Juni 2020 ontzettende beelden uit horrorslachthuis Torhout komen naar buiten. Op de beelden zijn een lange reeks misstanden te zien: varkens die te kreupel zijn om zelfstandig uit de vrachtwagens te komen of nog net hinkend hun weg naar buiten vinden, varkens met prolapsen, varkens met necrotische wonden, varkens met enorme abcessen en hoogzwangere zeugen.

 • April 2020 wijdde het TV programma Kassa een reportage aan het leven van kooikippen. Animal Rights leverde hier een grote bijdrage aan.

 • Februari 2020 werd de documentaire 'Welche Rechte haben Tiere?' uitgezonden via Arte TV en diverse Duitse zenders. Animal Rights werkte hieraan mee om een licht te schijnen op de industriële varkenshouderij.

 • December 2019 lanceerde Animal Rights een onderzoek van een jaar naar de konijnenhouderij in samenwerking met Konijn in Nood. De beelden haalden landelijk en regionaal de pers en leidden tot kamervragen van de PvdD en de SP.

 • November 2019 filmde een Animal Rights onderzoeksteam de lijken van achtergelaten konijnen op een houderij. Ze werden breed gedeeld in het Vlaamse nieuws en TV.

 • Oktober 2019 gebruikte Zembla onder andere deze beelden in een uitzending over de kalverhouderij.

 • Juli 2019 deelde Animal Rights de beelden van SOKO Tierschutz die de mishandeling en verwaarlozing van melkkoeien op een Beiers melkveebedrijf toonden. Nederlandse en Belgische supermarktketens beëindigden of heroverwogen hun samenwerking met de kaasmaker die de melk afnam.

 • Begin juli 2019 voerde Animal Rights actie samen met The Save Movement en All For Animals aan het runderslachthuis Adriaens NV in Zottegem.

 • Eind juni filmt Animal Rights in Zuid-Holland het vreselijke lot van 'plofkippen' op transport naar het slachthuis. De beelden verschijnen onder andere in het AD.

 • Tijdens de eerste hittegolf van 2019, eind juni, filmt Animal Rights in zowel Nederland als België dieren wachtend in de volle zon in trailers voor slachthuizen. De beelden worden door diverse media overgenomen.

 • In juni 2019 brengt Animal Rights samen met RTL Nieuws een onderzoek over het transport van kreupele varkens van Nederlandse verzamelplaatsen naar Belgische slachthuizen. Het leidt tot extra onderzoek naar het functioneren van de NVWA.

 • In mei filmt Animal Rights bij een pluimveeslachthuis in Epe de verschrikkelijke toestand van moederdieren (die de eieren leggen waaruit 'plofkippen' komen).

 • Animal Rights brengt in april 2019 beelden naar buiten van de ruwe behandeling die kalveren ondergaan tijdens bloedonderzoek. De beelden worden onder andere door RTV Oost opgepikt.

 • Animal Rights brengt in februari 2019 via het TV programma Kassa in een uitzending over dons nieuwe beelden naar buiten van het verschrikkelijke leven van eenden in schuren in Flevoland.

 • Animal Rights brengt in januari 2019 trieste beelden naar buiten van de leefcondities van maar liefst 290.000 kooikippen in een dubbele megastal in Merksplas.

 • Animal Rights brengt in januari 2019 beelden naar buiten gemaakt in stallen met leghennen in Flevoland, Noord-Brabant, Gelderland, Nederlands Limburg. Ze worden onder andere getoond in het TV programma Nieuwsuur.

 • In 2018 filmde Animal Rights met verborgen camera's de misstanden in een runderenslachthuis in Hasselt.

 • In 2018 filmde Animal Rights undercover in het hart van de Nederlandse varkensindustrie.

 • In 2018 bracht Animal Rights, oa via Hart van Nederland, beelden naar buiten van het ondraaglijk lijden van leghennen in een kooi-schuur in Tollebeek, Flevoland.

 • In 2018 deelt Animal Rights beelden van SOKO Tierschutz over de behandeling van afgedankte, uitgemolken melkkoeien en hun kalveren bij een Duits slachthuis, waarvan het vlees ook naar België werd geëxporteerd. De beelden haalden onder andere het VTM Nieuws.

 • In de zomer van 2018 filmde Animal Rights hittestress bij varkens op een Vlaamse fokkerij.

 • In 2018 bracht Animal Rights via Hart van Nederland beelden naar buiten van de ruwe en respectloze behandeling van vleeskuikens door vangploegen.

 • In 2018 filmde Animal Rights de mishandeling van eenden tijdens het vangen bij eendenfokkerijen in Epe, Putten en Dalfsen. We openbaarden ook de NVWA inspectierapporten van eendenslachterij Tomassen Duck-To.

 • In 2018 bracht Animal Rights beelden naar buiten van de ruwe en respectloze behandeling die de dieren ondergaan in de Belgische vleesindustrie.Een medewerker van Animal Rights werkte een twintigtal keren undercover bij het grootste pluimvee-servicebedrijf van België.

 • In 2017 heeft Animal Rights gewonde, zieke en gestreste scharrelkippen gefilmd bij bvba Pyfferoen, een Vlaamse eierproducent die meerdere legkippenbedrijven bezit.

 • In 2017 bracht Animal Rights schokkende beelden naar buiten van dierenmishandeling in een runderenslachthuis in Izegem.

 • In 2017 onthulde een 11 maanden durend onderzoek de vele misstanden in de Veluwse eendenfokkerij.

 • In 2017 werkte een activist van Animal Rights een maand lang undercover in het varkensslachthuis te Tielt. De wreedheden die hij daar aantrof waren onbeschrijflijk. Het slachthuis werd onmiddellijk gesloten na een inspectie door de dienst Dierenwelzijn. Na 10 dagen kon het terug heropenen onder 'strenge voorwaarden'.

 • Animal Rights legt in 2016 dierenleed vast in de vleeskippensector. Hij werkte undercover in een broeierij waar met kleine kuikens gegooid wordt en hun nek gebroken wordt. De jonge dieren belanden ook tussen het afval waar ze een langzame dood sterven.

 • Animal Rights deed in 2016 onderzoek naar het leven van zeugen in een varkensstal in Vlaanderen. Op de beelden zie je dat er heel wat dierenleed gepaard gaat met de productie van varkensvlees. De biggetjes worden geboren op een metalen rooster terwijl de zeugen gevangen zitten tussen stangen, ze lijden ook aan allerlei aandoeningen.

 • Animal Rights is geschokt (2016) door de toestand waarin legkippen leven in de Vlaamse eiersector. De dierenrechtenorganisatie spreekt over horrorcondities; zij maakten beelden van gewonde, zieke en kale kippen in de kooien van een kippenschuur.

 • Animal Rights heeft in maart 2016 schokkende undercoverbeelden gemaakt in een megastal van de beruchte varkensbaron Straathof. Hierop is de lijdensweg te zien van een verzwakt biggetje die naar adem hapt terwijl zij bovenop haar dode soortgenoten in een kruiwagen ligt, wachtend op de dood.

 • Animal Rights filmt misstanden bij Porc Meat in Zele: In de wagens zaten varkens met wonden, striemen en zwellingen. Eenmaal op het terrein werden de varkens hardhandig de wagen uitgewerkt.