Main content

Inhoud

Afschot van wilde dieren in cijfers

In Nederland worden wilde dieren bij het minste of geringste gedood. Pas sinds 2017 moet er jaarlijks verplicht worden gerapporteerd over het aantal geschoten dieren per provincie, ook als het om plezierjacht gaat. Animal Rights heeft de provinciale jaarverslagen bestudeerd.1 Hieronder vind je een beknopte samenvatting van het afschot in Nederland. Voor specifieke informatie kan contact gezocht worden met Animal Rights.

EEN MILJOEN DIEREN PER JAAR

Zo’n 28.000 jagers1 zorgen jaarlijks voor de dood van een miljoen wilde dieren. Dit zijn de aantallen die door jagers zelf gerapporteerd worden. Er is geen onafhankelijke controle met betrekking tot het uitgevoerde afschot en de rapportage.

 • Totaal 2017: 1.020.894
 • Totaal 2018: 1.029.551
 • Totaal 2019: 1.057.665
 • Totaal 2020: 1.067.452
 • Totaal 2021:

DE MEESTE GEDODE SOORTEN

De 10 meest gedode diersoorten zijn: ganzen, duiven, kraaien, eenden, kauwen, hazen, konijnen, reeën, fazanten en vossen. Onderstaande cijfers hebben betrekking op de jaren 2017, 2018 en 2019 en zijn afgerond.

 1. Ganzen (meer dan 330.000 per jaar)
 2. Duiven (rond de 200.000 per jaar)
 3. Kraaien (meer dan 100.000 per jaar)
 4. Eenden (tussen de 94.000 en 114.000 per jaar)
 5. Kauwen (in 2017 meer dan 74.000 en in 2019 meer dan 98.000)
 6. Hazen (meer dan 86.000 per jaar)
 7. Konijnen (meer dan 26.000 per jaar)
 8. Reeën (meer dan 16.000 per jaar)
 9. Fazanten (meer dan 17.000 per jaar)
 10. Vossen (meer dan 12.000 per jaar)

PLEZIERJACHT

Ruim 99% van het gerapporteerde afschot van de wilde eend, fazant en haas is ten behoeve van de jacht in het jachtseizoen. Dit is een periode in de herfst- en wintermaanden waarin jagers voor het plezier op vijf diersoorten mogen jagen. Alle vijf de soorten kennen een afnemende trend. 2019 werd door teruglopende aantallen uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend en in 2020 zijn konijnen en hazen toegevoegd aan de Rode Lijst Zoogdieren. De cijfers hebben betrekking op de jaren 2017, 2018 en 2019 en zijn afgerond.1

 1. Wilde eend (tussen de 89.000 en 114.000 per jaar)
 2. Hazen (meer dan 85.000 per jaar)
 3. Houtduiven (tussen de 45.000 en 58.000 per jaar)
 4. Fazanten (19.000 per jaar)
 5. Konijnen (tussen de 9.000 en 13.000 per jaar)

VERSCHILLEN PER PROVINCIES

In 2019 werd er in onderstaande provincies de meeste dieren gedood. De cijfers zijn afgerond.

 1. Zuid-Holland (183.000)
 2. Noord-Holland (175.000)
 3. Noord-Brabant (164.000)
 4. Gelderland (163.000)
 5. Utrecht (88.000)

GANZENVERGASSINGEN

In Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland worden jaarlijks ganzen vergast. Dit gebeurt wanneer de ganzen in de rui zijn. Een periode van 3-4 weken, waarin de ouderdieren en hun jongen niet kunnen vliegen.

 • Totaal 2017: 18.688
 • Totaal 2018: 17.491
 • Totaal 2019: 19.720

Landelijke vrijstelling

Dieren die door de minister op de landelijke vrijstellingslijst zijn geplaatst mogen wanneer er in het huidige of komende jaar schade dreigt, worden gedood. Het gaat om konijnen, duiven, vossen, Canadese ganzen, kraaien en kauwen. Naast de landelijke vrijstelling zijn er ook provinciale vrijstellingen. De cijfers van de landelijke vrijstelling hebben betrekking op 2017, 2018 en 2019 en zijn afgerond.

 • Houtduiven (tussen de 127.000 en 136.000 per jaar)
 • Kraaien (tussen de 85.000 en 95.000 per jaar)
 • Kauwen (tussen de 67.000 en 81.000 per jaar)
 • Vossen (tussen de 9.000 en 12.000 per jaar)
 • Canadese ganzen (meer dan 8.000 per jaar)
 • Konijnen (6.000 in 2017 en 3.000 in 2019)