Main content

Inhoud

Overwinning: afschot damherten van de baan!

Nieuws: 24 december 2021
Jacht

Het afschot van de damherten in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland gaat niet door. Dat heeft de rechtbank Den Haag eerder deze week besloten. In december 2020 gaf de provincie Zuid-Holland de opdracht om daar alle damherten dood te schieten wegens verkeersveiligheid en landbouwschade. Volgens het provinciebestuur is een aantal damherten zo’n 20 jaar geleden ontsnapt en is hieruit een verwilderde populatie ontstaan. Verwilderde dieren zijn minder goed beschermd en dus wilde de provincie de hele groep laten uitroeien. Dierenbelangenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life kwamen in het geweer tegen dit besluit. De organisaties: “Dit is een geweldige overwinning. We hebben op alle punten gewonnen en de herten mogen blijven leven.”

Eerder dit jaar legde de rechter het afschot tijdelijk stil.

Update 28 april 2022

De Faunabeheereenheid Zuid-Holland ging in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag. De Faunabeheereenheid heeft geen motivatie gegeven voor het hoger beroep en is daarom niet-ontvankelijk verklaard. De eerdere uitspraak blijft ongewijzigd en de damherten mogen blijven leven.

GEEN VERWILDERDE DIEREN

Volgens de rechter is het niet aannemelijk dat het hier om verwilderde dieren gaat. Elk damhert in Nederland stamt af van ooit uitgezette of ontsnapte exemplaren. De damherten in de duinen in Zuid-Holland worden wel als wilde en dus beschermde dieren beschouwd. De provincie is niet consistent in haar uitgangspunten. “De provincie heeft een bestuurlijke en morele plicht om te kiezen voor een ethische en diervriendelijke oplossing”, zegt Jessica Smit van Animal Rights.

Opmerkelijk is ook dat het onderzoeksprogramma Pointer (KRO-NCRV) afgelopen september een document in handen kreeg waaruit blijkt dat jagers in de Hoeksche Waard de damherten zien als inheems.

We hebben op alle punten gewonnen en de herten mogen blijven leven.

Animal Rights & Fauna4Life

SCHADE NIET AANGETOOND

De opdracht geldt ook voor het voorkomen van landbouwschade en het vergroten van de verkeersveiligheid. Het is volgens de rechter niet duidelijk waarom het met het oog op de verkeersveiligheid nodig is om de gehele populatie te doden. Ook is niet aangetoond dat de genoemde landbouwschade daadwerkelijk door damherten is veroorzaakt. Bovendien is dan opnieuw niet duidelijk waarom het doden van de volledige populatie damherten nodig zou zijn.

Pauline de Jong van Fauna4Life: “De nadelige gevolgen van dit besluit voor de betrokken diersoort zijn onevenredig groot en onacceptabel. Wij zijn op alle punten in het gelijk gesteld en gaan samen met de damherten een fijne kerst tegemoet.”