Main content

Inhoud

Overwinning: nachtelijke klopjachten gaan weer niet door

Nieuws: 1 april 2022
Jacht

De provincie Groningen herroept haar besluit om ’s nachts op vossen te schieten. Dat deed zij in 2020 ook al, na bezwaren van Animal Rights en Fauna4Life. Ook nu zijn de bezwaren van de organisaties gegrond verklaard door een onafhankelijke commissie. Zij zegt onder andere: “Het is de commissie opgevallen dat het bestreden besluit niet of nauwelijks is gebaseerd op nieuwe aanvullende informatie, bijvoorbeeld ter zake relevante kwantitatieve gegevens.”

De organisaties: “Wij zijn ontzettend blij dat de commissie goed naar onze bezwaren heeft gekeken. Het moet echt eens afgelopen zijn met deze nachtelijke klopjachten.”

NACHTELIJKE KLOPJACHTEN

Vier jaar lang mocht er volgens het besluit ’s nachts geschoten worden op vossen in verschillende weidevogelgebieden en een zone van 1,5 of 2 kilometer daar omheen. De provincie vond het niet nodig om te onderzoeken of en hoeveel predatie door vossen in deze gebieden voorkomt. “Uit de aangedragen onderzoeken kan de commissie niet opmaken dat de vos - in het Groningse - een belangrijke predator van weidevogels is”, aldus de commissie.

Alle deskundigen en wetenschappelijke adviezen geven aan dat het willekeurig bestrijden van vossen volkomen zinloos is, aangezien hun rol (als die er al is) vervolgens door verschillende andere predatoren zal worden overgenomen. “Het afschot kan zelfs averechts werken en voor meer verliezen onder vogels zorgen”, zegt Pauline de Jong van Fauna4Life.

Lees ook: toch weer nachtelijke klopjachten in Groningen.

Er worden in heel Nederland jaarlijks tussen de 12.000 en 14.000 vossen doodgeschoten.

Jessica Smit, Animal Rights

LANDBOUW MOET VERANDEREN

De huidige landbouwpraktijk gaat niet samen met een herstel van weidevogelpopulaties. Zelfs als er geen enkele vos in Nederland zou zijn dan nog overleven weidevogels het niet.1 Theunis Piersma, hoogleraar en onderzoeker trekvogelecologie, zegt over grutto’s het volgende: “Het stoppen van de teruggang van de grutto moet je namelijk aanpakken op landschapsschaal en dat kan niet zonder een transitie naar een landbouw met veel minder kunstmest, krachtvoer, bestrijdingsmiddelen, mestinjectie en diepteontwatering."2

Het lukraak doden vossen ter bescherming van weidevogels heeft geen enkel nut als hun plaats wordt ingenomen door andere predatoren én als de landbouw door blijft produceren op de ingeslagen weg. “Een natuurinclusieve landbouw, waarbij wordt geproduceerd met oog voor de omgeving, is de enige acceptabele oplossing om zowel weidevogels als hun predatoren te beschermen”, zegt Jessica Smit van Animal Rights. “Er worden in heel Nederland jaarlijks tussen de 12.000 en 14.000 vossen doodgeschoten. Deze heksenjacht moet echt stoppen.”

Animal Rights pleit voor een volledig verbod op de vossenjacht. Teken onze petitie ook.

Thanks to funding from the Fred Foundation, this story was possible.