Main content

Inhoud

Winst! NVWA moet oordeel over zieke varkens op transport herzien

Nieuws: 19 oktober 2022
Slacht

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft Animal Rights in het gelijk gesteld. De rechter heeft bepaald dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) opnieuw een besluit moet nemen over de zaak van de zieke Nederlandse varkens die op transport naar België zijn gezet. Dit betekent dat er waarschijnlijk alsnog sancties worden genomen tegen de houders, verzamelplaatsen en vervoerders van de dieren. De NVWA moet over uiterlijk 12 weken met een nieuw oordeel komen.

Al eerder won Animal Rights in deze langlopende zaak

In 2019 diende Animal Rights een informatieverzoek in bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in België. In de ontvangen stukken over Belgische slachthuizen werden vijf gevallen gevonden waarin inspecteurs van de NVWA in Nederland varkens goedkeurden voor internationaal transport terwijl Belgische collega’s van het FAVV de varkens als 'niet-transportwaardig' beoordeelden.

In 2021 oordeelde het Veterinair Beroepscollege al dat de dierenartsen van de NVWA de Wet dieren hadden overtreden door de varkens op transport naar België te laten gaan. Ook dat was een grote overwinning: het was de eerste keer dat het Veterinair Beroepscollege zich uitsprak over dierenartsen van de NVWA. Toch bleef Marco van Duijn, advocaat van Animal Rights, gematigd in zijn enthousiasme. "De uitspraak is helder, maar wij zijn hiermee op het topje van de ijsberg gestuit. Het is immers niet aannemelijk dat dit de enige transporten waren waarbij NVWA-dierenartsen een oogje dichtknepen."

Op foto's (zie hieronder) uit rapporten van de FAVV was duidelijk te zien hoe ziek de dieren in België aankwamen. Verschillende dieren hadden grote abcessen en liepen mank.

Alle betrokkenen verantwoordelijk gehouden

Nu, in oktober 2022, is er opnieuw winst. Het College van Beroep van het bedrijfsleven heeft geoordeeld dat de NVWA opnieuw moet kijken naar de rol van de houders, verzamelplaatsen en vervoerders van de varkens. Het beroep van Animal Rights is dus gegrond verklaard. Volgens het College is er in vier van de vijf transporten sprake van overtredingen van de Europese Transportverordening. Dit betekent concreet dat de houders, verzamelplaatsen en vervoerders een boete kunnen krijgen omdat ze de zieke varkens toch naar België lieten gaan of een dwangsom als het nog eens gebeurt. De NVWA krijgt 12 weken de tijd om tot een nieuw oordeel te komen.

Campagnecoördinator Anna Krijger: "Eindelijk kunnen alle betrokkenen van dit afschuwelijke transport verantwoordelijk worden gehouden. Deze varkens hebben vreselijk geleden en hadden nooit vervoerd mogen worden. We zijn tevreden met de uitspraak en kijken uit naar de maatregelen die de NVWA gaat opleggen aan de houders, verzamelplaatsen en vervoerders."

Rechtszaken voeren werkt!

Het voeren van rechtszaken vergt een lange adem, maar de minimale wetten die er zijn om dieren te beschermen moeten nageleefd worden. Met procedures roepen we overtreders ter verantwoording en proberen we het onrechtvaardige systeem fundamenteel te veranderen. En daarin boeken we regelmatig succes! Jij kunt de dieren helpen door ons te steunen. Samen kunnen we deze rechtszaken blijven bekostigen. Doneer je ook?

UPDATE

Op 16 maart 2023, bijna vier jaar na het indienen van het handhavingsverzoek, volgde eindelijk een handhavend besluit van de NVWA. Het verzoek werd gedeeltelijk toegewezen en Tivac B.V. werd een last onder dwangsom opgelegd ter voorkoming van herhaling van eenzelfde overtreding. Lees hier meer!