Main content

Inhoud

Rechtszaak vosje Sammie stap vooruit

Nieuws: 6 mei 2023
Jacht

Op dinsdag 2 mei, bijna 3 jaar na de feiten, vonden de pleidooien plaats in de rechtbank van eerste aanleg in Tongeren betreffende de rechtszaak van het tien weken oud vosje genaamd Sammie. Dit welpje werd in 2020 koelbloedig met hagel neergeschoten toen het net uit zijn burcht kwam en overleed aan zijn verwondingen. Animal Rights diende een klacht in met burgerlijke partijstelling en eiste verantwoording voor deze gruwelijke daad. Campagnecoördinator Joffrey Legon reageert na de zitting: "Ondanks dat de beklaagde zijn schuld reeds bekende, besloot de tegenpartij toch voor de vrijspraak te gaan. Vooral de nonchalante instelling tegenover de gruwelijke feiten van dierenmishandeling was weerzinwekkend. Wij wachten nu vol hoop op een streng en rechtvaardig vonnis dat op 30 mei 2023 uitgesproken zal worden."

Lees hier meer over vosje Sammie

Gerechtigheid voor Sammie

Wat gebeurde met vosje Sammie is niet enkel op ethisch vlak een gruweldaad, maar is ook absoluut illegaal. De jager maakte zich schuldig aan inbreuken op zowel het Jachtdecreet1 als het Jachtvoorwaardenbesluit2. Zo jaagde hij buiten de vooropgestelde openingstijden van de jacht op de vos en dat nog eens tussen zonsondergang en zonsopgang. Sammie werd ook doodgeschoten in de directe omgeving van zijn burcht. Artikels 27, 40 en 53 van bovengenoemd besluit verbieden nochtans elke vorm van jacht of bestrijding binnen de vijftig meter van een vossen- of dassenburcht. Daarnaast dienden we ook klacht in voor dierenmishandeling. De wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren3 verbiedt immers handelingen te plegen waardoor een dier zonder noodzaak pijn ondergaat of omkomt. En laat ons hier heel duidelijk zijn: er was geen enkele reden dat Sammie dood moest - buiten jachtplezier en stereotiep vijandschap tegenover de vos.

Onze juridische acties kosten veel geld. Wij ontvangen geen subsidies en zijn volledig afhankelijk van donaties. Steun jij ook de dieren met een donatie?

Shooting the messenger

Dat de tegenpartij de ernst van de daad niet inziet, werd pijnlijk duidelijk door de manier waarop het leven van Sammie openlijk gebagatelliseerd werd. Zowel uitspraken als 'vossen zijn geen beschermde diersoorten' en 'er is daar een echte plaag van vossen' vergezeld met de algemene bespottende manier waarop er met tijden naar onze klacht uitgehaald werd, geven aan dat er nog heel wat werk aan de winkel is. En toch vormde dit niet de kern van het verweer - dat tevens gevoerd werd door een advocaat die zelf jachtcursussen geeft. De kern van het verweer van de tegenpartij bestond echter uit het meedogenloos achtervolgen van de anonieme getuige in deze zaak die de Natuurinspectie contacteerde. De wens van de getuige om anoniem te blijven werd in het belachelijke getrokken in de hoop zo de aandacht om te leiden. Dit is een fenomeen dat we vaker in onze rechtszaken terugzien. Daarnaast werd door de tegenpartij geprobeerd om de spontane bekentenis van de beklaagde onwettig te laten verklaren.

Openbaar ministerie

Het openbaar ministerie hield -ondanks het verweer van de beklaagde- voet bij stuk en vorderde 1 maand celstraf met uitstel en een boete van 100 euro te verhogen met opdeciemen waarvan de helft met uitstel. Zij stelde dat het aan de getuige zelf is om zich al dan niet kenbaar te maken en dat dit geen invloed heeft op de geldigheid van de getuigenis.

Het belang van een burgerlijke partijstelling

Vaak worden dergelijke zaken geseponeerd omdat er geen benadeelde partij bestaat. Een klacht met burgerlijke partijstelling zorgt ervoor dat er een verplicht gerechtelijk onderzoek volgt. Zo'n onderzoek wordt daarna voorgelegd aan de Raadkamer, waarop de rechter dan beslist of de zaak al dan niet doorverwezen wordt naar de correctionele rechtbank. In het geval van Sammie is dit gebeurd waardoor de zaak een strafzaak geworden is.

Legon: "Het is al schrijnend genoeg dat er in Vlaanderen honderdduizenden wilde dieren gedood worden voor het plezier of onder het mom van faunabeheer. Het is voor ons ondenkbaar dat we dit ook nog eens onbestraft laten gebeuren wanneer men verschillende wetgevingen overtreedt. Onze burgerlijke partijstelling zorgt ervoor dat er gerechtigheid voor Sammie in de rechtbank bekomen kan worden."

Andere rechtszaken

Animal Rights heeft ook nog een rechtszaak lopen tegen een dader die een strop plaatste waarin een vos, genaamd Willie, vast kwam te zitten. Gelukkig kon hij op tijd bevrijd worden. Ook voor deze feiten diende Animal Rights een klacht met burgerlijke partijstelling in. En ook deze zaak werd doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

Teken ook onze petitie: Stop de heksenjacht op de vos!

Stop de heksenjacht op de vos Teken de petitie. Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer