Main content

Inhoud

Raad van State: Staghouwer moet Animal Rights antwoorden over 'destructiebedrijf' Rendac

Nieuws: 20 mei 2022
Slacht

Animal Rights is in het gelijk gesteld! De Raad van State bepaalde woensdag dat minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) binnen zes weken gegevens van 'destructiebedrijf' Rendac openbaar moet maken.

Levende dieren tussen de kadavers

Rendac, het enige bedrijf in Nederland dat kadavers en dierlijk restmateriaal ophaalt, zou aan veehouders hebben gemeld dat er ook levende dieren tussen de aangeboden kadavers gevonden worden. Animal Rights wil weten of dat klopt en heeft een Wob-verzoek gedaan om de gegevens hierover in te zien.

Volgens Animal Rights vallen deze gegevens onder 'milieu-informatie' en moeten ze daarom bekend gemaakt worden. Daar was minister Staghouwer het niet mee eens, maar de Raad van State stelde Animal Rights in het gelijk. Goed nieuws dus!

Als een boerenbedrijf levende dieren 'dumpt' tussen overleden dieren dan is dat een potentiële bron van dierziekten en dus een gevaar voor de volksgezondheid. Hiermee ontstaat 'hinder' en 'schade' aan het milieu en dus vallen deze gegevens inderdaad onder 'milieu-informatie', zo oordeelde de Raad van State. De minister heeft zes weken de tijd om te antwoorden.

Animal Rights vraagt al jaren aandacht voor deze lugubere en dieronterende 'gewoonte': het is namelijk al veel langer bekend dat veehouders levende dieren (die mogelijk zwak of ziek zijn) tussen de kadavers van soortgenoten achterlaat.