Main content

Inhoud

Veehouderij & volksgezondheid

De vee-industrie is een ziekmakende industrie. Niet enkel voor dieren, maar ook voor mensen. Nederland en België zijn landen waar mens en 'landbouw(huis)dier' dicht op elkaar leven. In Nederland wonen bijvoorbeeld 1,7 miljoen mensen op minder dan 2 km afstand van een geitenhouderij. Antibioticumresistentie en zoönoses teisteren deze industrie, met ook gevaar voor de mens.