Main content

Inhoud

Vissen

Vissen ervaren stress, angst en pijn net zoals de zoogdieren en het pluimvee opgesloten in de vee-industrie. De vis kan echter nog minder rekenen op beschermende wetgeving.

Kweekvis

Ongeveer de helft van de gegeten vis is kweekvis. Door stress en slechte kweekomstandigheden komen bijtwonden, pijnlijke kapotte vinnen en huidzweren voor. Een groot aantal vissen sterft al voor ze gedood worden. De kweekvissen worden gevoerd met meel dat gedeeltelijk gemaakt is van in het wild gevangen vis. 1

Visvangst

Vissen worden massaal gevangen door ca. 600 Nederlandse en 100 Belgische schepen in de Noordzee. Het aantal gevangen dieren is onbekend omdat de vangst in kilo's wordt gerekend. In de Noordzee is volgens schattingen in 2013 maar liefst 620 miljoen kilo vis gevangen. Hiervan is minimaal 52 miljoen kilo bijvangst.2

Dierenleed

Door het drukverschil bij het aan boord halen van vissen worden vaak de ogen en soms zelfs de ingewanden via de mond of anus uit het dier geperst. Veel vissen worden levend gestript of gekaakt terwijl ze vaak nog tientallen minuten leven. Veelvuldig worden vissen op ijs gelegd. Dit verlamt de vissen, maar verdooft ze niet. De dieren sterven door verstikking. 1 Afhankelijk van de verwerkingsmethode kan het tot meer dan vierentwintig uur duren voordat vissen daadwerkelijk dood zijn.