Main content

Inhoud

HAANTJES

Mannelijke kuikens die geboren worden in de eierindustrie hebben geen economisch nut. Ze worden afgemaakt kort nadat ze uit het ei gekropen zijn. De cijfers zijn ronduit schokkend. Wereldwijd gaat het om 3.2 miljard haantjes per jaar. Op Europees niveau worden jaarlijks 320 miljoen haantjes afgemaakt, in Nederland worden 45 miljoen haantjes gedood en in België 15 miljoen.1 2

Video: Animal Rights maakte undercoverbeelden in een broeierij.

Broedeieren

De leghennen die eieren produceren voor menselijke consumptie worden niet gefokt en geboren in legbedrijven. Ze zijn afkomstig van ouderdieren in vermeerderingsbedrijven. Daar worden hanen en hennen gehouden met de bedoeling steeds weer nieuwe leghennen voor de eierindustrie voort te brengen. De ‘broedeieren’ van deze ouderdieren worden kunstmatig uitgebroed in broedkasten op broederijen. De uitgebroede kuikens worden geleverd aan de legbedrijven waar de verdere productie van consumptie-eieren plaats vindt.

Seksen van kuikens

De bevruchte broedeieren van de ouderdieren worden op de broederijen in drie weken uitgebroed. Ongeveer de helft van de kuikens die geboren worden, zijn van het mannelijke geslacht. Ze hebben geen nut in de eiersector en zijn ook niet interessant voor de vleesindustrie. Ze hebben een lagere groeisnelheid, ongunstiger vlees-bot verhouding en een lager aandeel borstvlees dan vleeskuikens. 1

Zodra de eieren uitgebroed zijn, worden de kuikentjes gesorteerd: de hennetjes zijn bestemd voor de legbedrijven, de haantjes zijn afval. Het geslacht van de kuikens wordt bij bruine legkippenrassen vastgesteld aan de hand van de kleur van de donsveertjes: bij mannelijke kuikens zijn de veertjes lichter van kleur. Bij witte legkippenrassen worden de kuikens gesorteerd door middel van ‘veerseksen’: bij mannelijke kuikens zijn de veren aan de rand van de vleugel korter. 2

Vergassen of verhakselen

Als het geslacht eenmaal is bepaald, worden de mannelijke kuikens afgemaakt. Dat is een standaardgebruik in de gehele eierindustrie, ook in de biologische sector. De dodingsmethoden zijn vastgelegd in de Europese wetgeving. De haantjes worden gedood door vergassing of levend vermalen in een verhakselaar. Verhakselaars zouden vooral in Engeland veel gebruikt worden.1 Volgens de Nederlandse en Belgische pluimveesector wordt in onze landen enkel vergassing met koolstofdioxide (CO2) toegepast. Informele bronnen spreken dit tegen en stellen dat er in België ook verhakselaars gebruikt worden. 2

Video: Animal Equality deed onderzoek in een industriële broeierij.

Beide methoden veroorzaken angst, stress en pijn bij de dieren. In de verhakselaar worden de kuikens bij volle bewustzijn aan stukjes gehakt door snel ronddraaiende messen. In de gasinstallatie sterven de dieren de verstikkingsdood.

Hoopvolle ontwikkelingen

Vanuit de samenleving is er veel kritiek op het massaal doden van eendagshaantjes in de eierindustrie. De afgelopen jaren hebben diverse onderzoeksinstituten hun beste beentje voorgezet om oplossingen aan te dragen. De KU Leuven ontwikkelde een methode die het mogelijk maakt om vroeg in het broedproces al te achterhalen welke eieren mannelijke embryo’s bevatten. Dit gebeurt door middel van lichttechnologie. Het minpunt aan de techniek is dat ze alleen bruikbaar is voor bruine legkippenrassen, maar de methode blijkt wel voor 98 procent nauwkeurig te zijn. 1

In Leiden ontwikkelde In Ovo een techniek die toepasbaar is op alle eieren. 2 Het geslacht van de kuikens wordt op dag acht van het broedproces vastgesteld door middel van een kleine punctie in het ei.

De pluimveesector in België en Nederland verklaart veel interesse te hebben voor de innovatieve technieken. Toch wordt er geen gebruik van gemaakt. De sector stelt dat de technieken nog niet accuraat genoeg zijn, en momenteel nog teveel kosten meebrengen om economisch rendabel te zijn.

Spaar dierenlevens!

Animal Rights ziet dieren als unieke voelende individuen, niet als producten die 'economische rendabel' moeten zijn! Wij roepen de mensen op om geen eieren te eten. Dat is de meest effectieve manier om dierenlevens te sparen van de eierindustrie. Bij Plant Power vind je tips om eieren in je voeding te vervangen door plantaardige alternatieven.