Main content

Inhoud

Provincie Utrecht: stop nachtelijke vossenjacht!

Nieuws: 17 april 2021
Jacht

Vorig jaar gaf de provincie Utrecht toestemming om het hele jaar door in de nachtelijke uren met kunstlicht, lokmiddelen, honden en geluiddempers op vossen te schieten. De dierenbelangenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life tekenden bezwaar aan. Volgens het oordeel van een interne adviescommissie is de relatie tussen de vossen en mogelijke schade aan flora en fauna en bedrijven met vrije uitloopkippen niet duidelijk genoeg. De organisaties: “De commissie heeft in ons voordeel geoordeeld, maar de provincie blijft grotendeels bij haar besluit. Vossen worden vogelvrij verklaard. Dit kan niet.”

De organisaties komen ook op voor de bescherming van knobbelzwanen, spreeuwen, reeën, kraaien en kauwen in Utrecht.

Het zorgt voor veel dierenleed. Waarom staan we dit nog toe?

Jessica Smit, Animal Rights

DE VOS IS VOGELVRIJ

De afgelopen jaren is er in Utrecht zowel ’s nachts als overdag op vossen gejaagd. In totaal zijn er in drie jaar tijd maar liefst 3.000 vossen gedood.1 In de plannen van de provincie valt desalniettemin te lezen dat de populatie vossen al 15 jaar min of meer stabiel is. Ook toen de vos nog vrij bejaagbaar was en er jaarlijks landelijk 10.000 tot 15.000 dieren geschoten werden, had dit geen invloed op de vossenstand.2

Sterke bejaging zorgt er meestal voor dat er meer jongen worden geboren. Zo blijkt uit onderzoek uit Limburg dat meer dan driekwart van de geschoten vossen nog geen jaar oud was.3 “Het afschieten van zoveel vossen, zowel overdag als ’s nachts, komt neer op een vorm van zinloos geweld. Het zorgt voor veel dierenleed. Waarom staan we dit nog toe?”, vraagt Jessica Smit van Animal Rights zich af.

Lees ook: afgrijselijke cijfers, 41.000 vossen gedood

WEIDEVOGELS EN KIPPEN

De ontheffing in Utrecht is verleend om schade aan fauna te beperken. Daarmee wordt gedoeld op de weidevogels die in de provincie leven. Vossen kunnen weidevogels en hun kuikens en eieren opeten. De provincie laat in haar besluit ook weten dat het percentage uitgekomen eieren in de provincie hoog en constant is en jaarlijks minimaal 70% bedraagt. Dit zou ruim voldoende moeten zijn voor een stabiele weidevogelpopulatie, maar toch gaat het niet goed met de weidevogels in Utrecht. “Ondanks de complexiteit is er grote overeenstemming over de hoofdoorzaak van de achteruitgang van boerenlandvogels, namelijk de intensivering van de landbouw.1 Zo is het voor kuikens bijvoorbeeld steeds moeilijker om voedsel te vinden”, zegt Pauline de Jong van Fauna4Life.

Daarnaast geeft de provincie toe dat door een gebrek aan data niet kan worden vastgesteld in welke gebieden vossen voor schade zorgen. Maar toch wordt de vos veroordeeld tot de kogel. De tweede reden waarom de provincie Utrecht deze toestemming heeft verleend is schade die vossen kunnen veroorzaken bij pluimveehouders met vrije uitloopkippen. Vervolgens wordt aangegeven dat er in de afgelopen jaren geen schade is gemeld. De organisaties stappen vol vertrouwen naar de rechter.

Stop de heksenjacht

Animal Rights wil een einde aan de heksenjacht op de vos. De dierenrechtenorganisatie verzamelt 41.000 handtekeningen voor de 41.000 vossen die in 3 jaar tijd zijn gedood. TEKEN NU.


Thanks to funding from the Fred Foundation, this story was possible.