Main content

Inhoud

Afgrijselijke cijfers: 41.000 vossen gedood

Nieuws: 9 februari 2021
Jacht

Uit onderzoek van Animal Rights blijkt dat er in drie jaar tijd, vanaf 2016 tot en met 2019, maar liefst 41.276 vossen zijn gedood. In Noord-Brabant, Limburg en Gelderland is het afschot het hoogst.1 Campagneleider Jessica Smit, Animal Rights: “Vossen worden door heel het land achterna gezeten en op de meest afschuwelijke manieren gedood. Dit is afgrijselijk en mag zo niet langer doorgaan.”

Teken ook onze petitie tegen de vossenjacht.

Iedere zot die toestemming heeft van de grondeigenaar mag het hele jaar door een vangkooi of val plaatsen en vossen vangen.

Jessica Smit, Animal Rights

WREDE KLOPJACHTEN

Vossenjachten zijn wreed. In Nederland mogen vossen het hele jaar door overdag met het geweer worden doodgeschoten. Er mogen akelige kastvallen en vangkooien worden gebruikt. Ook is de drijfjacht toegestaan. Vanaf september tot maart vindt de bouwjacht plaats. Honden worden losgelaten in vossenburchten en de dieren worden bruut uit hun schuilplaatsen gejaagd. Voor het gebruik van een kastval of vangkooi is geen jachtakte vereist.

Smit: “Iedere zot die toestemming heeft van de grondeigenaar mag zonder controle het hele jaar door een vangkooi of val plaatsen, gebruiken en vossen vangen. Dit is een nationaal beschermde soort, maar van échte bescherming is geen sprake.”

Lees ook: rechter verbiedt nachtelijke vossenjacht

AFSCHOTCIJFERS

Animal Rights heeft de afschotcijfers van alle provincies bekeken. Daaruit blijkt dat er in drie jaar tijd maar liefst 41.276 vossen zijn gedood. De meeste slachtoffers vallen in drie provincies. In Limburg werden in drie jaar tijd 7.490 vossen gedood, in Noord-Brabant 6.753 en in Gelderland 6.150 vossen.

JACHT IS DWAAS

De landelijke jacht op vossen is, naast gruwelijk en ethisch onverantwoord, compleet onzinnig. Juist in de herfst- en wintermaanden, als er veel jonge vossen rondzwerven, trekt de jager er op uit. Hij schiet vooral jonge vossen en vervangt daarmee de natuurlijke sterfte.1 Jonge dieren zijn op zoek naar een eigen territorium, want zonder eigen leefgebied kan een vos zich niet voortplanten. "Het bestrijden van vossen om te zorgen voor “een evenwicht in de natuur”, zoals mensen dat graag noemen, is nooit noodzakelijk. Door zijn territorialiteit is de natuurlijke vijand van de vos de vos zelf", aldus Smit.

Lees hier meer over weidevogels, predatie en vossen.

De vos staat op de landelijke vrijstellingslijst en mag daarom door het hele land overdag gedood worden. Daar willen wij vanaf.

Jessica Smit, Animal Rights

Jachtverbod nu!

Animal Rights pleit voor een algeheel jachtverbod. In Luxemburg was het de afgelopen 6 jaar verboden om op vossen te jagen.1 In het Zwitserse kanton Genève of het Beierse woud in Duitsland heeft een jachtverbod op vossen niet geleid tot een toename van het aantal vossen.2 Ook uit onderzoek uit Wales blijkt dat bejaging weinig effect heeft op de populatiegrootte van vossen en dus ook niet effectief of gewenst is om wat voor schade dan ook te voorkomen.3

Smit: “De vos staat op de landelijke vrijstellingslijst en mag daarom door het hele land overdag gedood worden. Daar willen wij vanaf. Wij willen naar het voorbeeld van Luxemburg ook in Nederland en België de vossenjacht zo snel mogelijk verbieden. Er is geen enkele reden om deze gruwelijke jachtpartijen nog langer toe te staan.”

Animal Rights is een petitie gestart tegen de vossenjacht. Deze is inmiddels 32.000 keer ondertekend. Help ons aan de 40.000 handtekeningen!