Main content

Inhoud

ONLINE PORTAAL VOOR MISBRUIK OF ILLEGAAL GEDRAG ROND DIERPROEVEN

Richtlijn 2010/63/EU is de wetgeving van de Europese Unie (EU) “betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt” en is een van de strengste ethische en welzijnsnormen ter wereld. 1 Een wet is echter slechts zo goed als de handhaving ervan en daarom hebben de dieren jouw hulp nodig om ze te beschermen door het melden van dierenmishandeling. Animal Rights biedt ReportAnimalTesting.eu aan als een online portaal waar iedereen vertrouwelijk melding kan maken van activiteiten rond dierproeven die aanleiding geven tot bezorgdheid in de Europese Unie.

FACILITEIT OF TRANSPORT

Ben je getuige geweest van dierenleed, -mishandeling of -verwaarlozing binnen een dierproeffaciliteit of tijdens het transport van dieren die bestemd zijn voor dierproeven?

HUISVESTING

Is het je opgevallen dat niet is voldaan aan de minimumeisen voor de huisvesting en verzorging van proefdieren zoals vastgelegd in Richtlijn 2010/63/EU?

EXPERIMENT

Ben je getuige geweest van een experiment waarvoor de regels van Richtlijn 2010/63/EU niet goed zijn nageleefd?

ALTERNATIEVE METHODE

Ben je op de hoogte van dierproeven waarvoor een alternatieve methode bestaat die door de Europese Unie wordt erkend?

Rapporteer nu

Deel deze informatie dan met ons, zodat wij met jouw hulp misstanden aan het licht kunnen brengen en dierenmishandelaars gestraft kunnen worden.

Om een tip zo nuttig mogelijk te maken, willen we je vragen om ons een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de feiten te geven, inclusief datum, adres van de locatie, naam van het betrokken bedrijf en eventuele foto’s en video’s toe te voegen.

Link naar ReportAnimalTesting.eu