Main content

Inhoud

Honden en katten in laboratoria

Op drie locaties in Nederland worden nog altijd honden en katten gebruikt in dierproeven. Zij zitten op dit moment opgesloten in de volgende proefdiercentra: Charles River in Den Bosch, MSD Animal Health in Boxmeer en in het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium van de Universiteit Utrecht/UMC Utrecht. In België gaat het om de UGent en Janssen Pharmaceutica in Beerse. Animal Rights wil een volledig verbod op dierproeven en herplaatsing van de honden en katten.

Giftigheidsexperimenten

De experimenten zijn grofweg in twee categorieën onder te brengen: wettelijk verplichte giftigheidsexperimenten bij de commerciële laboratoria en fundamentele dierproeven bij de universiteiten.

Bij de giftigheidsexperimenten worden groepen honden (of katten) ingezet die via dwangvoeding, injectie of inhalatie een dosering binnen krijgen. 1 Er is sprake van een controle groep en verschillende groepen dieren die een lage, normale of hoge dosering toegediend krijgen. De testen kunnen 14 dagen tot 90 dagen duren. Als gevolg van de experimenten kan ernstige schade aan organen als lever, nieren en longen optreden. De honden (of katten) kunnen last krijgen van overgeven, stuiptrekkingen, gewichtsverlies of apathisch gedrag vertonen. Na afloop worden de proefdieren opnieuw gebruikt of afgemaakt.

De meest gebruikte proefhond is de beagle. Deze hondensoort wordt al decennialang gebruikt in experimenten waardoor er veel historische data beschikbaar is. Daarnaast is het een zachtaardige hond met een hoge pijngrens.

Dierproeven aan de universiteit

Dierproeven die plaats vinden op universiteiten zijn nogal verschillend van aard. Deze experimenten zijn niet wettelijk verplicht.

  • In 2017 heeft de Ethische Commissie een aanvraag goedgekeurd om 26 gezonde honden te opereren om zo kunstmatig het pijnlijke ziektebeeld van artrose te veroorzaken.1 Eens ziek werden stamcellen van paarden ingespoten om te testen of dit hun gewrichtspijn verlicht. Na 8 weken werden alle 26 honden afgemaakt ongeacht de resultaten.

  • Aan de UGent werd gebruik gemaakt van honden voor behandeling van depressie, epilepsie en angst-stoornissen bij de mens. In een experiment van 3 maanden lang, kregen 12 honden 6 keer onder narcose ketamine ingespoten om het langdurige effect van ketamine als antidepressivum te testen.2

  • Katten blijven ook niet gespaard van dodelijke experimenten. Onderzoekers van de KU Leuven hebben in samenwerking met Poolse onderzoekers het netvlies van katten beschadigd om het effect van het verlies van centraal zicht op bewegingswaarneming te evalueren. 3 Alle 15 katten werden gedood om hun hersenen te bestuderen.

  • In Utrecht is in 2016 een vergunning afgegeven die tot 2021 geldig is. Onderzoekers mogen 100 bastaardhonden en 40 beagles gebruiken om kunstmatig hartritmestoornissen en hartfalen op te wekken. Uit de vergunning blijkt dat 5% van de honden al sterft voor het einde van het experiment. Deze dierproeven vinden al meer dan 20 jaar plaats in Utrecht. 4

Dierproeven op honden en katten in cijfers

Nederland

  • De CCD vergunde in 2022 7600 dierproeven op honden en 2392 dierproeven op katten gebruiken in vaak dodelijke dierproeven. 1 Nog nooit zijn er zoveel testen op honden en katten vergund.

  • In de periode 2019 tot en met 2022 zijn er maar liefst 3267 dierproeven op honden en 1190 dierproeven op katten uitgevoerd in Nederlandse laboratoria. 2

  • Volgens de laatste beschikbare cijfers werden er in 2023 22 inspecties uitgevoerd in het kader van de Wet op de dierproeven bij dierproefnemers die dierproeven doen op honden en katten. 3

België

  • In Vlaanderen zijn de aantallen eveneens hoog: in de periode 2019 tot en met 2022 werden 3457 dierproeven op honden en 891 dierproeven op katten uitgevoerd. 4

  • In Wallonië waren het 90 honden en 4 katten 5 en in Brussel werden er geen experimenten op honden of katten uitgevoerd. 6

Wat wij willen

Animal Rights is principieel tegenstander van alle dierproeven. Als we geen mensen zonder hun toestemming willen gebruiken als proefobjecten, dan geldt dit universeel voor alle levende wezens. Elk dier is een individu met recht op leven en welzijn, ongeacht nut of noodzaak voor de mens.

Daarom roept Animal Rights de regering op om de onderzoeksbudgetten te investeren in de ontwikkeling van alternatieve methoden die een beschaafde samenleving waardig zijn. Animal Rights eist dan ook dat de overheid het financieren van alle experimenten stopzet.