Main content

Inhoud

Dierproeven

Dieren worden nog steeds gebruikt in experimenten voor commerciële en medische doeleinden. Honden, konijnen, apen en vele andere dieren sterven in Nederlandse en Belgische proefdiercentra. Animal Rights pleit voor stopzetting van deze methoden en het gebruik van alternatieven zonder proefdieren.

Trouwe viervoeter in het lab

De hond is -naast onze trouwe metgezel- ook een dier dat vaak wordt gebruikt om proeven op uit te voeren. Beagles zijn al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw in trek bij proefdiercentra zoals Janssen Pharmaceutica. Deze beagle is de ideale proefhond omdat hij niet te groot is, een hoge pijngrens heeft en zich amper verzet. Beagles worden vooral ingezet in toxicologisch onderzoek. Vele van hen zijn afkomstig uit enorme proefdierfokkerijen in Frankrijk.

Soms worden ook honden gebruikt zoals labradors, omdat de onderzoekers honden met een groter hart nodig hebben. Animal Rights heeft onlangs nog 39 labradors van een zekere dood weten te redden.

Goede doelen

Ook goede doelen die zich richten op het aanpakken van ziektes financieren jammer genoeg onderzoek met dierproeven. Zo bracht Animal Rights aan het licht dat de Hartstichting dierproeven financiert. In de proefdiercentra wordt het ziekteverloop nagebootst in gezonde, jonge proefdieren. Donateurs van deze 'goede doelen' zijn vaak niet op de hoogte van het feit dat hun donaties gebruikt worden voor dierproeven.

Amper geld voor dierproefvrij onderzoek

In Nederland en België wordt er amper geïnvesteerd in dierproefvrij onderzoek. Waar het aan ontbreekt, is daadkracht en de wil om dierproeven uit onze samenleving te bannen. De laatste jaren is er wel meer en meer besef ontstaan dat het gebruik van proefdieren niet zaligmakend is: dierproeven geven vaak 'valse' resultaten, omdat de werking van het dierlijk lichaam anders is dan dat van de mens. (1)

Er zijn in opdracht van de overheid verschillende veelbelovende plannen opgesteld om dierproeven te vervangen door dierproefvrije technieken. Helaas zijn dierenrechten geen prioriteit en blijft het vaak bij 'mooie' plannen. Een goed voorbeeld hiervan is het uitblijven van resultaten door het hiertoe in 2009 op papier opgerichte 'Centrum voor Alternatieven voor Dierproeven' in België. .